Số lâu ra nhất

01 12 kỳ
24 12 kỳ
28 12 kỳ
34 12 kỳ
42 12 kỳ
45 12 kỳ
27 11 kỳ
40 9 kỳ
21 8 kỳ
25 8 kỳ
26 8 kỳ
37 8 kỳ
03 7 kỳ
41 7 kỳ
04 6 kỳ
05 6 kỳ
10 6 kỳ
36 6 kỳ
06 5 kỳ
18 5 kỳ
29 5 kỳ
19 4 kỳ
33 4 kỳ
38 4 kỳ
44 4 kỳ
07 3 kỳ
08 3 kỳ
32 3 kỳ
13 2 kỳ
22 2 kỳ
30 2 kỳ
31 2 kỳ
43 2 kỳ
14 1 kỳ
16 1 kỳ
17 1 kỳ
20 1 kỳ
35 1 kỳ
39 1 kỳ
02 0 kỳ
09 0 kỳ
11 0 kỳ
12 0 kỳ
15 0 kỳ
23 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

05 4 lần
32 4 lần
33 4 lần
07 3 lần
08 3 lần
13 3 lần
17 3 lần
20 3 lần
02 2 lần
03 2 lần
04 2 lần
12 2 lần
14 2 lần
15 2 lần
16 2 lần
19 2 lần
21 2 lần
23 2 lần
30 2 lần
38 2 lần
39 2 lần
44 2 lần
06 1 lần
09 1 lần
10 1 lần
11 1 lần
18 1 lần
22 1 lần
25 1 lần
26 1 lần
27 1 lần
29 1 lần
31 1 lần
35 1 lần
36 1 lần
37 1 lần
40 1 lần
41 1 lần
43 1 lần
01 0 lần
24 0 lần
28 0 lần
34 0 lần
42 0 lần
45 0 lần
In Thống Kê
Liên hệ
229 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Hotline: 1900 6131
Email: ketquadientoan@gmail.com