Số lâu ra nhất

05 10 kỳ
07 10 kỳ
09 10 kỳ
14 10 kỳ
36 10 kỳ
43 10 kỳ
44 10 kỳ
45 10 kỳ
22 9 kỳ
31 8 kỳ
39 8 kỳ
11 7 kỳ
40 7 kỳ
26 6 kỳ
32 6 kỳ
34 6 kỳ
38 6 kỳ
02 5 kỳ
10 5 kỳ
13 5 kỳ
20 5 kỳ
06 4 kỳ
21 4 kỳ
23 4 kỳ
04 3 kỳ
16 3 kỳ
19 3 kỳ
29 3 kỳ
30 3 kỳ
12 2 kỳ
15 2 kỳ
27 2 kỳ
37 2 kỳ
41 2 kỳ
17 1 kỳ
24 1 kỳ
25 1 kỳ
33 1 kỳ
35 1 kỳ
01 0 kỳ
03 0 kỳ
08 0 kỳ
18 0 kỳ
28 0 kỳ
42 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

01 3 lần
28 3 lần
29 3 lần
33 3 lần
02 2 lần
04 2 lần
06 2 lần
08 2 lần
10 2 lần
11 2 lần
12 2 lần
15 2 lần
17 2 lần
18 2 lần
25 2 lần
26 2 lần
27 2 lần
32 2 lần
34 2 lần
03 1 lần
13 1 lần
16 1 lần
19 1 lần
20 1 lần
21 1 lần
22 1 lần
23 1 lần
24 1 lần
30 1 lần
31 1 lần
35 1 lần
37 1 lần
38 1 lần
39 1 lần
40 1 lần
41 1 lần
42 1 lần
05 0 lần
07 0 lần
09 0 lần
14 0 lần
36 0 lần
43 0 lần
44 0 lần
45 0 lần
In Thống Kê
Liên hệ
229 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Hotline: 1900 6131
Email: ketquadientoan@gmail.com