Số lâu ra nhất

10 8 kỳ
14 8 kỳ
15 8 kỳ
17 8 kỳ
18 8 kỳ
19 8 kỳ
21 8 kỳ
27 8 kỳ
31 8 kỳ
32 8 kỳ
35 8 kỳ
37 8 kỳ
42 8 kỳ
45 8 kỳ
04 7 kỳ
12 7 kỳ
41 6 kỳ
01 5 kỳ
08 5 kỳ
36 5 kỳ
40 5 kỳ
02 4 kỳ
05 4 kỳ
07 3 kỳ
23 3 kỳ
25 3 kỳ
26 3 kỳ
11 2 kỳ
22 2 kỳ
24 2 kỳ
33 2 kỳ
38 2 kỳ
43 2 kỳ
03 1 kỳ
09 1 kỳ
13 1 kỳ
20 1 kỳ
30 1 kỳ
34 1 kỳ
06 0 kỳ
16 0 kỳ
28 0 kỳ
29 0 kỳ
39 0 kỳ
44 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

16 3 lần
39 3 lần
02 2 lần
03 2 lần
06 2 lần
07 2 lần
09 2 lần
11 2 lần
20 2 lần
24 2 lần
30 2 lần
33 2 lần
34 2 lần
43 2 lần
44 2 lần
01 1 lần
04 1 lần
05 1 lần
08 1 lần
12 1 lần
13 1 lần
22 1 lần
23 1 lần
25 1 lần
26 1 lần
28 1 lần
29 1 lần
36 1 lần
38 1 lần
40 1 lần
41 1 lần
10 0 lần
14 0 lần
15 0 lần
17 0 lần
18 0 lần
19 0 lần
21 0 lần
27 0 lần
31 0 lần
32 0 lần
35 0 lần
37 0 lần
42 0 lần
45 0 lần
In Thống Kê

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: [email protected]

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG