Số lâu ra nhất

03 8 kỳ
08 8 kỳ
11 8 kỳ
13 8 kỳ
15 8 kỳ
16 8 kỳ
18 8 kỳ
23 8 kỳ
28 8 kỳ
30 8 kỳ
40 8 kỳ
43 8 kỳ
44 8 kỳ
46 8 kỳ
47 8 kỳ
50 8 kỳ
52 8 kỳ
21 7 kỳ
51 7 kỳ
06 6 kỳ
07 6 kỳ
32 6 kỳ
05 5 kỳ
12 5 kỳ
24 5 kỳ
33 5 kỳ
34 5 kỳ
53 5 kỳ
01 4 kỳ
22 4 kỳ
25 4 kỳ
36 4 kỳ
41 4 kỳ
48 4 kỳ
29 3 kỳ
37 3 kỳ
42 3 kỳ
14 2 kỳ
20 2 kỳ
45 2 kỳ
54 2 kỳ
02 1 kỳ
10 1 kỳ
26 1 kỳ
27 1 kỳ
31 1 kỳ
38 1 kỳ
39 1 kỳ
04 0 kỳ
09 0 kỳ
17 0 kỳ
19 0 kỳ
35 0 kỳ
49 0 kỳ
55 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

31 3 lần
01 2 lần
02 2 lần
04 2 lần
09 2 lần
10 2 lần
17 2 lần
19 2 lần
20 2 lần
25 2 lần
26 2 lần
35 2 lần
36 2 lần
39 2 lần
42 2 lần
53 2 lần
54 2 lần
05 1 lần
06 1 lần
07 1 lần
12 1 lần
14 1 lần
21 1 lần
22 1 lần
24 1 lần
27 1 lần
29 1 lần
32 1 lần
33 1 lần
34 1 lần
37 1 lần
38 1 lần
41 1 lần
45 1 lần
48 1 lần
49 1 lần
51 1 lần
55 1 lần
03 0 lần
08 0 lần
11 0 lần
13 0 lần
15 0 lần
16 0 lần
18 0 lần
23 0 lần
28 0 lần
30 0 lần
40 0 lần
43 0 lần
44 0 lần
46 0 lần
47 0 lần
50 0 lần
52 0 lần
In Thống Kê

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: [email protected]

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG