Kết quả xổ số điện toán Max 3D - ngày 04/11/2019

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00085 | Thứ hai, Ngày 04/11/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
1 0 2
6 5 5
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
7 5 6
8 6 7
1 2 1
3 7 4
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
1 4 8
2 4 1
5 5 1
5 3 0
3 1 8
1 5 6
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
6 5 5
6 7 5
7 0 9
1 1 7
3 3 5
3 7 5
5 6 1
4 2 8
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 116 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 77 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 156 Giải ba - 10Tr 6
Giải tư - 100K 259 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 71
Giải sáu - 150K 507
Giải bảy - 40K 3396
In Vé Dò
Phóng To
Các kỳ xổ số max 3D trước

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00084 | Thứ sáu, Ngày 01/11/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
5 1 1
2 0 8
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
2 6 5
5 3 2
8 8 9
0 3 5
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
3 7 2
2 8 6
7 9 7
4 6 8
4 2 7
4 1 8
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
9 0 0
0 2 6
1 2 2
0 6 7
7 7 3
9 5 3
7 6 4
9 8 2
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 76 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 97 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 136 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 142 Giải tư - 5Tr 12
Giải năm - 1Tr 33
Giải sáu - 150K 290
Giải bảy - 40K 2366
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00083 | Thứ tư, Ngày 30/10/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
2 7 2
3 0 2
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
2 0 6
6 1 3
0 3 8
5 5 8
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
9 4 7
5 0 8
5 2 4
5 1 7
2 4 8
8 6 4
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
9 1 6
7 7 8
9 6 1
1 2 6
8 1 0
8 3 0
8 7 1
4 0 7
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 28 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 68 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 130 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 159 Giải tư - 5Tr 0
Giải năm - 1Tr 20
Giải sáu - 150K 263
Giải bảy - 40K 2429
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00082 | Thứ hai, Ngày 28/10/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
7 2 9
2 8 3
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
3 2 8
8 5 9
7 9 4
9 5 9
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
9 5 4
8 0 8
9 5 8
4 0 3
9 8 2
3 1 5
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
0 5 5
0 7 2
4 8 2
7 6 3
8 3 9
1 1 5
6 5 2
7 0 9
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 110 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 115 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 159 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 198 Giải tư - 5Tr 1
Giải năm - 1Tr 27
Giải sáu - 150K 428
Giải bảy - 40K 3157
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00081 | Thứ sáu, Ngày 25/10/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
5 9 5
8 0 5
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
8 9 6
7 3 9
1 2 2
3 0 9
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
5 4 3
4 6 3
5 2 4
6 0 7
1 2 7
9 0 6
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
8 0 6
5 7 5
2 8 2
9 3 2
1 3 4
5 6 2
5 0 4
4 5 0
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 28 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 97 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 69 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 156 Giải tư - 5Tr 1
Giải năm - 1Tr 11
Giải sáu - 150K 277
Giải bảy - 40K 2350
In Vé Dò
Phóng To
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG