Số lâu ra nhất

02 9 kỳ
03 9 kỳ
05 9 kỳ
06 9 kỳ
07 9 kỳ
12 9 kỳ
13 9 kỳ
14 9 kỳ
15 9 kỳ
19 9 kỳ
27 9 kỳ
31 9 kỳ
32 9 kỳ
39 9 kỳ
41 9 kỳ
42 9 kỳ
44 7 kỳ
04 6 kỳ
08 6 kỳ
22 6 kỳ
24 5 kỳ
36 5 kỳ
40 5 kỳ
45 5 kỳ
17 4 kỳ
26 4 kỳ
29 4 kỳ
18 3 kỳ
33 3 kỳ
37 3 kỳ
43 3 kỳ
11 2 kỳ
16 2 kỳ
21 2 kỳ
30 2 kỳ
01 1 kỳ
20 1 kỳ
34 1 kỳ
35 1 kỳ
09 0 kỳ
10 0 kỳ
23 0 kỳ
25 0 kỳ
28 0 kỳ
38 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

23 4 lần
38 4 lần
09 3 lần
10 3 lần
11 3 lần
25 3 lần
04 2 lần
18 2 lần
24 2 lần
26 2 lần
28 2 lần
33 2 lần
34 2 lần
37 2 lần
40 2 lần
43 2 lần
45 2 lần
01 1 lần
08 1 lần
16 1 lần
17 1 lần
20 1 lần
21 1 lần
22 1 lần
29 1 lần
30 1 lần
35 1 lần
36 1 lần
44 1 lần
02 0 lần
03 0 lần
05 0 lần
06 0 lần
07 0 lần
12 0 lần
13 0 lần
14 0 lần
15 0 lần
19 0 lần
27 0 lần
31 0 lần
32 0 lần
39 0 lần
41 0 lần
42 0 lần
In Thống Kê
diem ban hang minh chinh
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG