Số lâu ra nhất

02 10 kỳ
08 10 kỳ
10 10 kỳ
16 10 kỳ
28 10 kỳ
32 10 kỳ
34 10 kỳ
36 10 kỳ
12 9 kỳ
25 9 kỳ
07 8 kỳ
29 8 kỳ
03 7 kỳ
17 7 kỳ
38 7 kỳ
39 7 kỳ
04 5 kỳ
21 5 kỳ
24 5 kỳ
22 4 kỳ
26 4 kỳ
37 4 kỳ
40 4 kỳ
42 4 kỳ
44 4 kỳ
01 3 kỳ
15 3 kỳ
11 2 kỳ
13 2 kỳ
18 2 kỳ
19 2 kỳ
31 2 kỳ
45 2 kỳ
14 1 kỳ
20 1 kỳ
30 1 kỳ
33 1 kỳ
41 1 kỳ
43 1 kỳ
05 0 kỳ
06 0 kỳ
09 0 kỳ
23 0 kỳ
27 0 kỳ
35 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

44 4 lần
01 3 lần
41 3 lần
04 2 lần
09 2 lần
17 2 lần
18 2 lần
19 2 lần
20 2 lần
22 2 lần
23 2 lần
24 2 lần
27 2 lần
33 2 lần
35 2 lần
39 2 lần
40 2 lần
42 2 lần
43 2 lần
03 1 lần
05 1 lần
06 1 lần
07 1 lần
11 1 lần
12 1 lần
13 1 lần
14 1 lần
15 1 lần
21 1 lần
25 1 lần
26 1 lần
29 1 lần
30 1 lần
31 1 lần
37 1 lần
38 1 lần
45 1 lần
02 0 lần
08 0 lần
10 0 lần
16 0 lần
28 0 lần
32 0 lần
34 0 lần
36 0 lần
In Thống Kê

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG