Số lâu ra nhất

11 10 kỳ
21 10 kỳ
22 10 kỳ
24 10 kỳ
25 10 kỳ
26 10 kỳ
30 10 kỳ
31 10 kỳ
32 10 kỳ
34 10 kỳ
35 10 kỳ
37 10 kỳ
28 9 kỳ
01 8 kỳ
33 8 kỳ
44 8 kỳ
45 8 kỳ
19 7 kỳ
08 6 kỳ
14 6 kỳ
29 6 kỳ
42 6 kỳ
27 5 kỳ
04 4 kỳ
09 4 kỳ
12 4 kỳ
13 4 kỳ
05 3 kỳ
07 3 kỳ
38 3 kỳ
10 2 kỳ
15 2 kỳ
36 2 kỳ
43 2 kỳ
03 1 kỳ
06 1 kỳ
39 1 kỳ
40 1 kỳ
41 1 kỳ
02 0 kỳ
16 0 kỳ
17 0 kỳ
18 0 kỳ
20 0 kỳ
23 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

39 4 lần
02 3 lần
03 3 lần
04 3 lần
06 3 lần
10 3 lần
18 3 lần
05 2 lần
07 2 lần
09 2 lần
12 2 lần
14 2 lần
16 2 lần
19 2 lần
20 2 lần
29 2 lần
38 2 lần
40 2 lần
41 2 lần
01 1 lần
08 1 lần
13 1 lần
15 1 lần
17 1 lần
23 1 lần
27 1 lần
28 1 lần
33 1 lần
36 1 lần
42 1 lần
43 1 lần
44 1 lần
45 1 lần
11 0 lần
21 0 lần
22 0 lần
24 0 lần
25 0 lần
26 0 lần
30 0 lần
31 0 lần
32 0 lần
34 0 lần
35 0 lần
37 0 lần
In Thống Kê
Đổi Số Trúng
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG