Số lâu ra nhất

01 6 kỳ
03 6 kỳ
07 6 kỳ
09 6 kỳ
14 6 kỳ
17 6 kỳ
18 6 kỳ
19 6 kỳ
20 6 kỳ
24 6 kỳ
28 6 kỳ
29 6 kỳ
30 6 kỳ
31 6 kỳ
32 6 kỳ
33 6 kỳ
34 6 kỳ
38 6 kỳ
40 6 kỳ
42 6 kỳ
44 6 kỳ
05 5 kỳ
43 5 kỳ
04 4 kỳ
08 4 kỳ
39 4 kỳ
13 3 kỳ
15 3 kỳ
27 3 kỳ
41 3 kỳ
06 2 kỳ
22 2 kỳ
25 2 kỳ
35 2 kỳ
10 1 kỳ
11 1 kỳ
21 1 kỳ
23 1 kỳ
26 1 kỳ
02 0 kỳ
12 0 kỳ
16 0 kỳ
36 0 kỳ
37 0 kỳ
45 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

02 3 lần
37 3 lần
11 2 lần
12 2 lần
22 2 lần
25 2 lần
26 2 lần
35 2 lần
36 2 lần
41 2 lần
04 1 lần
05 1 lần
06 1 lần
08 1 lần
10 1 lần
13 1 lần
15 1 lần
16 1 lần
21 1 lần
23 1 lần
27 1 lần
39 1 lần
43 1 lần
45 1 lần
01 0 lần
03 0 lần
07 0 lần
09 0 lần
14 0 lần
17 0 lần
18 0 lần
19 0 lần
20 0 lần
24 0 lần
28 0 lần
29 0 lần
30 0 lần
31 0 lần
32 0 lần
33 0 lần
34 0 lần
38 0 lần
40 0 lần
42 0 lần
44 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG