Số lâu ra nhất

02 7 kỳ
03 7 kỳ
05 7 kỳ
10 7 kỳ
13 7 kỳ
15 7 kỳ
16 7 kỳ
23 7 kỳ
24 7 kỳ
27 7 kỳ
30 7 kỳ
32 7 kỳ
33 7 kỳ
37 7 kỳ
38 7 kỳ
06 6 kỳ
21 6 kỳ
25 6 kỳ
45 6 kỳ
04 5 kỳ
17 5 kỳ
29 5 kỳ
35 5 kỳ
31 4 kỳ
44 4 kỳ
18 3 kỳ
19 3 kỳ
22 3 kỳ
41 3 kỳ
11 2 kỳ
20 2 kỳ
26 2 kỳ
28 2 kỳ
42 2 kỳ
07 1 kỳ
08 1 kỳ
09 1 kỳ
34 1 kỳ
40 1 kỳ
01 0 kỳ
12 0 kỳ
14 0 kỳ
36 0 kỳ
39 0 kỳ
43 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

12 4 lần
14 2 lần
18 2 lần
19 2 lần
28 2 lần
34 2 lần
39 2 lần
42 2 lần
43 2 lần
44 2 lần
01 1 lần
04 1 lần
06 1 lần
07 1 lần
08 1 lần
09 1 lần
11 1 lần
17 1 lần
20 1 lần
21 1 lần
22 1 lần
25 1 lần
26 1 lần
29 1 lần
31 1 lần
35 1 lần
36 1 lần
40 1 lần
41 1 lần
45 1 lần
02 0 lần
03 0 lần
05 0 lần
10 0 lần
13 0 lần
15 0 lần
16 0 lần
23 0 lần
24 0 lần
27 0 lần
30 0 lần
32 0 lần
33 0 lần
37 0 lần
38 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG