Số lâu ra nhất

01 7 kỳ
04 7 kỳ
05 7 kỳ
08 7 kỳ
13 7 kỳ
19 7 kỳ
20 7 kỳ
21 7 kỳ
23 7 kỳ
25 7 kỳ
28 7 kỳ
31 7 kỳ
38 7 kỳ
39 7 kỳ
44 7 kỳ
14 5 kỳ
22 5 kỳ
36 5 kỳ
37 5 kỳ
03 4 kỳ
11 4 kỳ
15 4 kỳ
24 4 kỳ
35 4 kỳ
02 3 kỳ
10 3 kỳ
30 3 kỳ
33 3 kỳ
34 3 kỳ
40 3 kỳ
06 2 kỳ
17 2 kỳ
18 2 kỳ
43 2 kỳ
07 1 kỳ
12 1 kỳ
29 1 kỳ
42 1 kỳ
45 1 kỳ
09 0 kỳ
16 0 kỳ
26 0 kỳ
27 0 kỳ
32 0 kỳ
41 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

29 3 lần
07 2 lần
11 2 lần
14 2 lần
16 2 lần
17 2 lần
18 2 lần
22 2 lần
26 2 lần
34 2 lần
45 2 lần
02 1 lần
03 1 lần
06 1 lần
09 1 lần
10 1 lần
12 1 lần
15 1 lần
24 1 lần
27 1 lần
30 1 lần
32 1 lần
33 1 lần
35 1 lần
36 1 lần
37 1 lần
40 1 lần
41 1 lần
42 1 lần
43 1 lần
01 0 lần
04 0 lần
05 0 lần
08 0 lần
13 0 lần
19 0 lần
20 0 lần
21 0 lần
23 0 lần
25 0 lần
28 0 lần
31 0 lần
38 0 lần
39 0 lần
44 0 lần
In Thống Kê
diem ban hang minh chinh
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG