Số lâu ra nhất

01 7 kỳ
05 7 kỳ
06 7 kỳ
09 7 kỳ
19 7 kỳ
22 7 kỳ
23 7 kỳ
24 7 kỳ
27 7 kỳ
29 7 kỳ
31 7 kỳ
39 7 kỳ
40 7 kỳ
41 7 kỳ
18 6 kỳ
33 6 kỳ
45 6 kỳ
02 5 kỳ
36 5 kỳ
38 5 kỳ
43 5 kỳ
08 4 kỳ
10 4 kỳ
26 4 kỳ
28 4 kỳ
32 4 kỳ
14 3 kỳ
42 3 kỳ
03 2 kỳ
12 2 kỳ
15 2 kỳ
16 2 kỳ
17 2 kỳ
04 1 kỳ
13 1 kỳ
20 1 kỳ
34 1 kỳ
35 1 kỳ
37 1 kỳ
07 0 kỳ
11 0 kỳ
21 0 kỳ
25 0 kỳ
30 0 kỳ
44 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

07 3 lần
11 3 lần
34 3 lần
04 2 lần
25 2 lần
30 2 lần
35 2 lần
44 2 lần
02 1 lần
03 1 lần
08 1 lần
10 1 lần
12 1 lần
13 1 lần
14 1 lần
15 1 lần
16 1 lần
17 1 lần
18 1 lần
20 1 lần
21 1 lần
26 1 lần
28 1 lần
32 1 lần
33 1 lần
36 1 lần
37 1 lần
38 1 lần
42 1 lần
43 1 lần
45 1 lần
01 0 lần
05 0 lần
06 0 lần
09 0 lần
19 0 lần
22 0 lần
23 0 lần
24 0 lần
27 0 lần
29 0 lần
31 0 lần
39 0 lần
40 0 lần
41 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG