Số lâu ra nhất

04 6 kỳ
05 6 kỳ
08 6 kỳ
10 6 kỳ
11 6 kỳ
13 6 kỳ
15 6 kỳ
16 6 kỳ
18 6 kỳ
19 6 kỳ
20 6 kỳ
23 6 kỳ
26 6 kỳ
29 6 kỳ
33 6 kỳ
34 6 kỳ
35 6 kỳ
38 6 kỳ
39 6 kỳ
42 6 kỳ
43 6 kỳ
07 5 kỳ
41 5 kỳ
02 4 kỳ
09 4 kỳ
25 4 kỳ
01 3 kỳ
17 3 kỳ
30 3 kỳ
44 3 kỳ
45 3 kỳ
03 2 kỳ
21 2 kỳ
24 2 kỳ
32 2 kỳ
12 1 kỳ
14 1 kỳ
27 1 kỳ
36 1 kỳ
06 0 kỳ
22 0 kỳ
28 0 kỳ
31 0 kỳ
37 0 kỳ
40 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

06 4 lần
28 4 lần
02 2 lần
12 2 lần
24 2 lần
25 2 lần
30 2 lần
36 2 lần
01 1 lần
03 1 lần
07 1 lần
09 1 lần
14 1 lần
17 1 lần
21 1 lần
22 1 lần
27 1 lần
31 1 lần
32 1 lần
37 1 lần
40 1 lần
41 1 lần
44 1 lần
45 1 lần
04 0 lần
05 0 lần
08 0 lần
10 0 lần
11 0 lần
13 0 lần
15 0 lần
16 0 lần
18 0 lần
19 0 lần
20 0 lần
23 0 lần
26 0 lần
29 0 lần
33 0 lần
34 0 lần
35 0 lần
38 0 lần
39 0 lần
42 0 lần
43 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG