Số lâu ra nhất

07 8 kỳ
08 8 kỳ
10 8 kỳ
13 8 kỳ
15 8 kỳ
16 8 kỳ
19 8 kỳ
20 8 kỳ
21 8 kỳ
28 8 kỳ
32 8 kỳ
34 8 kỳ
40 8 kỳ
42 8 kỳ
45 8 kỳ
04 7 kỳ
06 7 kỳ
02 6 kỳ
09 6 kỳ
23 6 kỳ
24 5 kỳ
38 5 kỳ
36 4 kỳ
39 4 kỳ
43 4 kỳ
01 3 kỳ
17 3 kỳ
35 3 kỳ
05 2 kỳ
18 2 kỳ
33 2 kỳ
37 2 kỳ
41 2 kỳ
03 1 kỳ
22 1 kỳ
26 1 kỳ
27 1 kỳ
30 1 kỳ
44 1 kỳ
11 0 kỳ
12 0 kỳ
14 0 kỳ
25 0 kỳ
29 0 kỳ
31 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

11 4 lần
25 3 lần
33 3 lần
01 2 lần
03 2 lần
05 2 lần
12 2 lần
22 2 lần
24 2 lần
29 2 lần
30 2 lần
38 2 lần
39 2 lần
43 2 lần
02 1 lần
04 1 lần
06 1 lần
09 1 lần
14 1 lần
17 1 lần
18 1 lần
23 1 lần
26 1 lần
27 1 lần
31 1 lần
35 1 lần
36 1 lần
37 1 lần
41 1 lần
44 1 lần
07 0 lần
08 0 lần
10 0 lần
13 0 lần
15 0 lần
16 0 lần
19 0 lần
20 0 lần
21 0 lần
28 0 lần
32 0 lần
34 0 lần
40 0 lần
42 0 lần
45 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG