Số lâu ra nhất

01 8 kỳ
05 8 kỳ
08 8 kỳ
09 8 kỳ
10 8 kỳ
12 8 kỳ
18 8 kỳ
25 8 kỳ
26 8 kỳ
29 8 kỳ
34 8 kỳ
35 8 kỳ
42 8 kỳ
11 7 kỳ
20 7 kỳ
37 7 kỳ
45 6 kỳ
03 5 kỳ
15 5 kỳ
22 5 kỳ
23 5 kỳ
38 5 kỳ
43 5 kỳ
16 4 kỳ
04 3 kỳ
21 3 kỳ
28 3 kỳ
32 3 kỳ
36 3 kỳ
17 2 kỳ
19 2 kỳ
24 2 kỳ
30 2 kỳ
02 1 kỳ
13 1 kỳ
27 1 kỳ
33 1 kỳ
40 1 kỳ
41 1 kỳ
06 0 kỳ
07 0 kỳ
14 0 kỳ
31 0 kỳ
39 0 kỳ
44 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

30 4 lần
32 3 lần
40 3 lần
44 3 lần
04 2 lần
06 2 lần
14 2 lần
19 2 lần
28 2 lần
31 2 lần
38 2 lần
02 1 lần
03 1 lần
07 1 lần
11 1 lần
13 1 lần
15 1 lần
16 1 lần
17 1 lần
20 1 lần
21 1 lần
22 1 lần
23 1 lần
24 1 lần
27 1 lần
33 1 lần
36 1 lần
37 1 lần
39 1 lần
41 1 lần
43 1 lần
45 1 lần
01 0 lần
05 0 lần
08 0 lần
09 0 lần
10 0 lần
12 0 lần
18 0 lần
25 0 lần
26 0 lần
29 0 lần
34 0 lần
35 0 lần
42 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG