Số lâu ra nhất

03 8 kỳ
06 8 kỳ
09 8 kỳ
13 8 kỳ
14 8 kỳ
16 8 kỳ
20 8 kỳ
22 8 kỳ
27 8 kỳ
29 8 kỳ
30 8 kỳ
33 8 kỳ
34 8 kỳ
36 8 kỳ
39 8 kỳ
23 7 kỳ
01 6 kỳ
15 6 kỳ
32 6 kỳ
05 5 kỳ
11 5 kỳ
04 4 kỳ
25 4 kỳ
10 3 kỳ
18 3 kỳ
24 3 kỳ
41 3 kỳ
43 3 kỳ
07 2 kỳ
12 2 kỳ
17 2 kỳ
21 2 kỳ
35 2 kỳ
45 2 kỳ
02 1 kỳ
19 1 kỳ
31 1 kỳ
38 1 kỳ
44 1 kỳ
08 0 kỳ
26 0 kỳ
28 0 kỳ
37 0 kỳ
40 0 kỳ
42 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

26 4 lần
08 3 lần
10 3 lần
44 3 lần
02 2 lần
12 2 lần
17 2 lần
21 2 lần
35 2 lần
37 2 lần
38 2 lần
43 2 lần
45 2 lần
01 1 lần
04 1 lần
05 1 lần
07 1 lần
11 1 lần
15 1 lần
18 1 lần
19 1 lần
23 1 lần
24 1 lần
25 1 lần
28 1 lần
31 1 lần
32 1 lần
40 1 lần
41 1 lần
42 1 lần
03 0 lần
06 0 lần
09 0 lần
13 0 lần
14 0 lần
16 0 lần
20 0 lần
22 0 lần
27 0 lần
29 0 lần
30 0 lần
33 0 lần
34 0 lần
36 0 lần
39 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG