Số lâu ra nhất

03 8 kỳ
08 8 kỳ
12 8 kỳ
16 8 kỳ
17 8 kỳ
23 8 kỳ
27 8 kỳ
29 8 kỳ
35 8 kỳ
36 8 kỳ
37 8 kỳ
38 8 kỳ
40 8 kỳ
41 8 kỳ
44 8 kỳ
10 6 kỳ
45 6 kỳ
05 5 kỳ
32 5 kỳ
43 5 kỳ
11 4 kỳ
26 4 kỳ
28 4 kỳ
30 4 kỳ
42 4 kỳ
01 3 kỳ
04 3 kỳ
09 3 kỳ
25 3 kỳ
13 2 kỳ
20 2 kỳ
22 2 kỳ
34 2 kỳ
06 1 kỳ
14 1 kỳ
15 1 kỳ
19 1 kỳ
31 1 kỳ
39 1 kỳ
02 0 kỳ
07 0 kỳ
18 0 kỳ
21 0 kỳ
24 0 kỳ
33 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

31 3 lần
01 2 lần
06 2 lần
07 2 lần
11 2 lần
13 2 lần
18 2 lần
19 2 lần
20 2 lần
21 2 lần
22 2 lần
24 2 lần
25 2 lần
26 2 lần
30 2 lần
33 2 lần
43 2 lần
02 1 lần
04 1 lần
05 1 lần
09 1 lần
10 1 lần
14 1 lần
15 1 lần
28 1 lần
32 1 lần
34 1 lần
39 1 lần
42 1 lần
45 1 lần
03 0 lần
08 0 lần
12 0 lần
16 0 lần
17 0 lần
23 0 lần
27 0 lần
29 0 lần
35 0 lần
36 0 lần
37 0 lần
38 0 lần
40 0 lần
41 0 lần
44 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG