Số lâu ra nhất

03 9 kỳ
05 9 kỳ
10 9 kỳ
13 9 kỳ
15 9 kỳ
16 9 kỳ
23 9 kỳ
27 9 kỳ
32 9 kỳ
33 9 kỳ
21 8 kỳ
25 8 kỳ
04 7 kỳ
17 7 kỳ
29 7 kỳ
35 7 kỳ
31 6 kỳ
44 6 kỳ
18 5 kỳ
19 5 kỳ
41 5 kỳ
11 4 kỳ
20 4 kỳ
26 4 kỳ
42 4 kỳ
07 3 kỳ
08 3 kỳ
09 3 kỳ
34 3 kỳ
40 3 kỳ
01 2 kỳ
12 2 kỳ
36 2 kỳ
43 2 kỳ
02 1 kỳ
14 1 kỳ
38 1 kỳ
39 1 kỳ
45 1 kỳ
06 0 kỳ
22 0 kỳ
24 0 kỳ
28 0 kỳ
30 0 kỳ
37 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

12 4 lần
14 3 lần
28 3 lần
39 3 lần
06 2 lần
18 2 lần
19 2 lần
22 2 lần
30 2 lần
34 2 lần
42 2 lần
43 2 lần
44 2 lần
45 2 lần
01 1 lần
02 1 lần
04 1 lần
07 1 lần
08 1 lần
09 1 lần
11 1 lần
17 1 lần
20 1 lần
21 1 lần
24 1 lần
25 1 lần
26 1 lần
29 1 lần
31 1 lần
35 1 lần
36 1 lần
37 1 lần
38 1 lần
40 1 lần
41 1 lần
03 0 lần
05 0 lần
10 0 lần
13 0 lần
15 0 lần
16 0 lần
23 0 lần
27 0 lần
32 0 lần
33 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG