Số lâu ra nhất

17 13 kỳ
42 13 kỳ
01 12 kỳ
32 11 kỳ
41 10 kỳ
04 9 kỳ
10 9 kỳ
24 9 kỳ
36 9 kỳ
05 7 kỳ
35 7 kỳ
37 7 kỳ
03 5 kỳ
13 5 kỳ
30 5 kỳ
38 5 kỳ
34 4 kỳ
02 3 kỳ
12 3 kỳ
22 3 kỳ
39 3 kỳ
09 2 kỳ
11 2 kỳ
14 2 kỳ
15 2 kỳ
16 2 kỳ
19 2 kỳ
29 2 kỳ
40 2 kỳ
18 1 kỳ
23 1 kỳ
27 1 kỳ
31 1 kỳ
06 0 kỳ
07 0 kỳ
08 0 kỳ
20 0 kỳ
21 0 kỳ
25 0 kỳ
26 0 kỳ
28 0 kỳ
33 0 kỳ
43 0 kỳ
44 0 kỳ
45 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

08 5 lần
15 5 lần
29 5 lần
09 4 lần
16 4 lần
21 4 lần
23 4 lần
25 4 lần
26 4 lần
33 4 lần
07 3 lần
12 3 lần
22 3 lần
35 3 lần
40 3 lần
41 3 lần
43 3 lần
45 3 lần
02 2 lần
03 2 lần
04 2 lần
06 2 lần
14 2 lần
18 2 lần
27 2 lần
28 2 lần
30 2 lần
31 2 lần
34 2 lần
38 2 lần
39 2 lần
44 2 lần
01 1 lần
05 1 lần
10 1 lần
11 1 lần
13 1 lần
19 1 lần
20 1 lần
24 1 lần
32 1 lần
36 1 lần
37 1 lần
17 0 lần
42 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG