Số lâu ra nhất

03 3 kỳ
04 3 kỳ
05 3 kỳ
08 3 kỳ
12 3 kỳ
14 3 kỳ
16 3 kỳ
18 3 kỳ
20 3 kỳ
25 3 kỳ
26 3 kỳ
27 3 kỳ
28 3 kỳ
29 3 kỳ
30 3 kỳ
31 3 kỳ
32 3 kỳ
33 3 kỳ
35 3 kỳ
38 3 kỳ
39 3 kỳ
40 3 kỳ
41 3 kỳ
42 3 kỳ
44 3 kỳ
45 3 kỳ
06 2 kỳ
17 2 kỳ
23 2 kỳ
24 2 kỳ
37 2 kỳ
43 2 kỳ
02 1 kỳ
10 1 kỳ
19 1 kỳ
36 1 kỳ
01 0 kỳ
07 0 kỳ
09 0 kỳ
11 0 kỳ
13 0 kỳ
15 0 kỳ
21 0 kỳ
22 0 kỳ
34 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

11 3 lần
09 2 lần
13 2 lần
21 2 lần
01 1 lần
02 1 lần
06 1 lần
07 1 lần
10 1 lần
15 1 lần
17 1 lần
19 1 lần
22 1 lần
23 1 lần
24 1 lần
34 1 lần
36 1 lần
37 1 lần
43 1 lần
03 0 lần
04 0 lần
05 0 lần
08 0 lần
12 0 lần
14 0 lần
16 0 lần
18 0 lần
20 0 lần
25 0 lần
26 0 lần
27 0 lần
28 0 lần
29 0 lần
30 0 lần
31 0 lần
32 0 lần
33 0 lần
35 0 lần
38 0 lần
39 0 lần
40 0 lần
41 0 lần
42 0 lần
44 0 lần
45 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG