Số lâu ra nhất

08 11 kỳ
17 11 kỳ
35 11 kỳ
40 11 kỳ
22 10 kỳ
09 8 kỳ
21 8 kỳ
38 8 kỳ
15 7 kỳ
28 7 kỳ
03 6 kỳ
07 6 kỳ
31 6 kỳ
10 5 kỳ
13 5 kỳ
26 5 kỳ
37 5 kỳ
41 5 kỳ
02 4 kỳ
14 4 kỳ
16 4 kỳ
01 3 kỳ
06 3 kỳ
25 3 kỳ
32 3 kỳ
04 2 kỳ
05 2 kỳ
12 2 kỳ
19 2 kỳ
23 2 kỳ
29 2 kỳ
30 2 kỳ
33 2 kỳ
34 2 kỳ
11 1 kỳ
18 1 kỳ
20 1 kỳ
27 1 kỳ
36 1 kỳ
42 1 kỳ
44 1 kỳ
24 0 kỳ
39 0 kỳ
43 0 kỳ
45 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

33 6 lần
41 5 lần
04 4 lần
05 3 lần
16 3 lần
23 3 lần
26 3 lần
27 3 lần
29 3 lần
32 3 lần
37 3 lần
39 3 lần
43 3 lần
01 2 lần
02 2 lần
03 2 lần
06 2 lần
12 2 lần
13 2 lần
14 2 lần
15 2 lần
18 2 lần
19 2 lần
20 2 lần
21 2 lần
24 2 lần
25 2 lần
34 2 lần
38 2 lần
42 2 lần
44 2 lần
45 2 lần
07 1 lần
09 1 lần
10 1 lần
11 1 lần
22 1 lần
28 1 lần
30 1 lần
31 1 lần
36 1 lần
08 0 lần
17 0 lần
35 0 lần
40 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG