Số lâu ra nhất

12 10 kỳ
20 10 kỳ
44 10 kỳ
45 10 kỳ
23 9 kỳ
33 9 kỳ
07 8 kỳ
36 8 kỳ
08 7 kỳ
10 7 kỳ
34 7 kỳ
43 7 kỳ
35 6 kỳ
38 6 kỳ
40 6 kỳ
42 6 kỳ
05 4 kỳ
17 4 kỳ
24 4 kỳ
39 4 kỳ
02 3 kỳ
13 3 kỳ
14 3 kỳ
25 3 kỳ
29 3 kỳ
11 2 kỳ
15 2 kỳ
01 1 kỳ
04 1 kỳ
09 1 kỳ
18 1 kỳ
19 1 kỳ
22 1 kỳ
26 1 kỳ
32 1 kỳ
37 1 kỳ
03 0 kỳ
06 0 kỳ
16 0 kỳ
21 0 kỳ
27 0 kỳ
28 0 kỳ
30 0 kỳ
31 0 kỳ
41 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

13 4 lần
17 4 lần
32 4 lần
09 3 lần
14 3 lần
15 3 lần
16 3 lần
21 3 lần
25 3 lần
31 3 lần
41 3 lần
01 2 lần
02 2 lần
03 2 lần
04 2 lần
06 2 lần
10 2 lần
11 2 lần
18 2 lần
19 2 lần
24 2 lần
26 2 lần
27 2 lần
28 2 lần
29 2 lần
30 2 lần
39 2 lần
42 2 lần
05 1 lần
07 1 lần
08 1 lần
22 1 lần
23 1 lần
33 1 lần
34 1 lần
35 1 lần
36 1 lần
37 1 lần
38 1 lần
40 1 lần
43 1 lần
12 0 lần
20 0 lần
44 0 lần
45 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG