Số lâu ra nhất

04 10 kỳ
08 10 kỳ
20 10 kỳ
22 10 kỳ
28 9 kỳ
25 8 kỳ
37 8 kỳ
43 8 kỳ
45 8 kỳ
03 7 kỳ
39 7 kỳ
31 6 kỳ
35 6 kỳ
41 6 kỳ
21 5 kỳ
06 4 kỳ
36 4 kỳ
38 4 kỳ
10 3 kỳ
11 3 kỳ
27 3 kỳ
30 3 kỳ
02 2 kỳ
05 2 kỳ
07 2 kỳ
17 2 kỳ
40 2 kỳ
44 2 kỳ
09 1 kỳ
13 1 kỳ
14 1 kỳ
18 1 kỳ
19 1 kỳ
23 1 kỳ
24 1 kỳ
33 1 kỳ
34 1 kỳ
01 0 kỳ
12 0 kỳ
15 0 kỳ
16 0 kỳ
26 0 kỳ
29 0 kỳ
32 0 kỳ
42 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

12 4 lần
13 4 lần
19 4 lần
34 4 lần
01 3 lần
06 3 lần
18 3 lần
21 3 lần
24 3 lần
29 3 lần
33 3 lần
40 3 lần
02 2 lần
03 2 lần
05 2 lần
11 2 lần
14 2 lần
23 2 lần
27 2 lần
30 2 lần
32 2 lần
36 2 lần
38 2 lần
42 2 lần
07 1 lần
09 1 lần
10 1 lần
15 1 lần
16 1 lần
17 1 lần
25 1 lần
26 1 lần
28 1 lần
31 1 lần
35 1 lần
37 1 lần
39 1 lần
41 1 lần
43 1 lần
44 1 lần
45 1 lần
04 0 lần
08 0 lần
20 0 lần
22 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG