Số lâu ra nhất

03 10 kỳ
04 10 kỳ
05 10 kỳ
14 10 kỳ
15 10 kỳ
16 10 kỳ
17 10 kỳ
24 10 kỳ
27 10 kỳ
37 10 kỳ
38 10 kỳ
43 10 kỳ
45 10 kỳ
46 10 kỳ
48 10 kỳ
49 10 kỳ
07 9 kỳ
50 9 kỳ
19 8 kỳ
29 8 kỳ
41 8 kỳ
25 7 kỳ
06 6 kỳ
08 6 kỳ
09 6 kỳ
01 5 kỳ
11 5 kỳ
21 5 kỳ
22 5 kỳ
23 5 kỳ
26 5 kỳ
33 4 kỳ
44 4 kỳ
20 3 kỳ
31 3 kỳ
36 3 kỳ
47 3 kỳ
52 3 kỳ
02 2 kỳ
10 2 kỳ
13 2 kỳ
35 2 kỳ
12 1 kỳ
18 1 kỳ
28 1 kỳ
32 1 kỳ
51 1 kỳ
53 1 kỳ
30 0 kỳ
34 0 kỳ
39 0 kỳ
40 0 kỳ
42 0 kỳ
54 0 kỳ
55 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

02 5 lần
08 4 lần
10 4 lần
34 4 lần
52 4 lần
12 3 lần
28 3 lần
40 3 lần
53 3 lần
13 2 lần
20 2 lần
22 2 lần
33 2 lần
42 2 lần
54 2 lần
55 2 lần
01 1 lần
06 1 lần
07 1 lần
09 1 lần
11 1 lần
18 1 lần
19 1 lần
21 1 lần
23 1 lần
25 1 lần
26 1 lần
29 1 lần
30 1 lần
31 1 lần
32 1 lần
35 1 lần
36 1 lần
39 1 lần
41 1 lần
44 1 lần
47 1 lần
50 1 lần
51 1 lần
03 0 lần
04 0 lần
05 0 lần
14 0 lần
15 0 lần
16 0 lần
17 0 lần
24 0 lần
27 0 lần
37 0 lần
38 0 lần
43 0 lần
45 0 lần
46 0 lần
48 0 lần
49 0 lần
In Thống Kê
diem ban hang minh chinh
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG