Số lâu ra nhất

02 5 kỳ
03 5 kỳ
04 5 kỳ
06 5 kỳ
10 5 kỳ
12 5 kỳ
13 5 kỳ
14 5 kỳ
17 5 kỳ
19 5 kỳ
22 5 kỳ
23 5 kỳ
24 5 kỳ
25 5 kỳ
28 5 kỳ
30 5 kỳ
31 5 kỳ
32 5 kỳ
34 5 kỳ
37 5 kỳ
39 5 kỳ
44 5 kỳ
45 5 kỳ
46 5 kỳ
53 5 kỳ
54 5 kỳ
55 5 kỳ
21 4 kỳ
29 4 kỳ
36 4 kỳ
41 4 kỳ
52 4 kỳ
11 3 kỳ
16 3 kỳ
27 3 kỳ
35 3 kỳ
40 3 kỳ
07 2 kỳ
08 2 kỳ
18 2 kỳ
38 2 kỳ
47 2 kỳ
51 2 kỳ
05 1 kỳ
20 1 kỳ
26 1 kỳ
33 1 kỳ
43 1 kỳ
01 0 kỳ
09 0 kỳ
15 0 kỳ
42 0 kỳ
48 0 kỳ
49 0 kỳ
50 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

42 4 lần
09 2 lần
49 2 lần
50 2 lần
51 2 lần
01 1 lần
05 1 lần
07 1 lần
08 1 lần
11 1 lần
15 1 lần
16 1 lần
18 1 lần
20 1 lần
21 1 lần
26 1 lần
27 1 lần
29 1 lần
33 1 lần
35 1 lần
36 1 lần
38 1 lần
40 1 lần
41 1 lần
43 1 lần
47 1 lần
48 1 lần
52 1 lần
02 0 lần
03 0 lần
04 0 lần
06 0 lần
10 0 lần
12 0 lần
13 0 lần
14 0 lần
17 0 lần
19 0 lần
22 0 lần
23 0 lần
24 0 lần
25 0 lần
28 0 lần
30 0 lần
31 0 lần
32 0 lần
34 0 lần
37 0 lần
39 0 lần
44 0 lần
45 0 lần
46 0 lần
53 0 lần
54 0 lần
55 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG