Số lâu ra nhất

03 9 kỳ
05 9 kỳ
07 9 kỳ
08 9 kỳ
09 9 kỳ
11 9 kỳ
14 9 kỳ
18 9 kỳ
21 9 kỳ
24 9 kỳ
30 9 kỳ
38 9 kỳ
47 9 kỳ
12 8 kỳ
15 8 kỳ
44 8 kỳ
46 8 kỳ
02 7 kỳ
19 7 kỳ
48 7 kỳ
01 6 kỳ
04 6 kỳ
36 6 kỳ
13 5 kỳ
37 5 kỳ
49 5 kỳ
28 4 kỳ
31 4 kỳ
32 4 kỳ
39 4 kỳ
06 3 kỳ
10 3 kỳ
20 3 kỳ
22 3 kỳ
50 3 kỳ
25 2 kỳ
27 2 kỳ
42 2 kỳ
45 2 kỳ
54 2 kỳ
55 2 kỳ
17 1 kỳ
23 1 kỳ
29 1 kỳ
35 1 kỳ
40 1 kỳ
51 1 kỳ
52 1 kỳ
16 0 kỳ
26 0 kỳ
33 0 kỳ
34 0 kỳ
41 0 kỳ
43 0 kỳ
53 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

32 4 lần
34 3 lần
45 3 lần
51 3 lần
06 2 lần
20 2 lần
26 2 lần
29 2 lần
39 2 lần
40 2 lần
42 2 lần
43 2 lần
48 2 lần
52 2 lần
54 2 lần
55 2 lần
01 1 lần
02 1 lần
04 1 lần
10 1 lần
12 1 lần
13 1 lần
15 1 lần
16 1 lần
17 1 lần
19 1 lần
22 1 lần
23 1 lần
25 1 lần
27 1 lần
28 1 lần
31 1 lần
33 1 lần
35 1 lần
36 1 lần
37 1 lần
41 1 lần
44 1 lần
46 1 lần
49 1 lần
50 1 lần
53 1 lần
03 0 lần
05 0 lần
07 0 lần
08 0 lần
09 0 lần
11 0 lần
14 0 lần
18 0 lần
21 0 lần
24 0 lần
30 0 lần
38 0 lần
47 0 lần
In Thống Kê
Đổi Số Trúng
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG