Số lâu ra nhất

02 8 kỳ
04 8 kỳ
08 8 kỳ
13 8 kỳ
14 8 kỳ
15 8 kỳ
18 8 kỳ
19 8 kỳ
20 8 kỳ
24 8 kỳ
25 8 kỳ
26 8 kỳ
31 8 kỳ
36 8 kỳ
38 8 kỳ
39 8 kỳ
40 8 kỳ
41 8 kỳ
45 8 kỳ
52 8 kỳ
53 8 kỳ
54 8 kỳ
07 7 kỳ
32 7 kỳ
33 7 kỳ
09 6 kỳ
03 5 kỳ
06 5 kỳ
10 4 kỳ
27 4 kỳ
50 4 kỳ
51 4 kỳ
55 4 kỳ
16 3 kỳ
35 3 kỳ
37 3 kỳ
49 3 kỳ
12 2 kỳ
21 2 kỳ
23 2 kỳ
43 2 kỳ
44 2 kỳ
48 2 kỳ
05 1 kỳ
17 1 kỳ
28 1 kỳ
29 1 kỳ
46 1 kỳ
01 0 kỳ
11 0 kỳ
22 0 kỳ
30 0 kỳ
34 0 kỳ
42 0 kỳ
47 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

42 4 lần
46 4 lần
03 3 lần
05 3 lần
17 3 lần
34 3 lần
01 2 lần
12 2 lần
16 2 lần
22 2 lần
28 2 lần
37 2 lần
47 2 lần
48 2 lần
51 2 lần
06 1 lần
07 1 lần
09 1 lần
10 1 lần
11 1 lần
21 1 lần
23 1 lần
27 1 lần
29 1 lần
30 1 lần
32 1 lần
33 1 lần
35 1 lần
43 1 lần
44 1 lần
49 1 lần
50 1 lần
55 1 lần
02 0 lần
04 0 lần
08 0 lần
13 0 lần
14 0 lần
15 0 lần
18 0 lần
19 0 lần
20 0 lần
24 0 lần
25 0 lần
26 0 lần
31 0 lần
36 0 lần
38 0 lần
39 0 lần
40 0 lần
41 0 lần
45 0 lần
52 0 lần
53 0 lần
54 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG