Số lâu ra nhất

02 5 kỳ
04 5 kỳ
05 5 kỳ
06 5 kỳ
08 5 kỳ
09 5 kỳ
11 5 kỳ
12 5 kỳ
13 5 kỳ
16 5 kỳ
17 5 kỳ
18 5 kỳ
20 5 kỳ
21 5 kỳ
25 5 kỳ
27 5 kỳ
28 5 kỳ
29 5 kỳ
30 5 kỳ
33 5 kỳ
34 5 kỳ
35 5 kỳ
36 5 kỳ
38 5 kỳ
39 5 kỳ
43 5 kỳ
47 5 kỳ
50 5 kỳ
52 5 kỳ
54 5 kỳ
55 5 kỳ
03 4 kỳ
10 4 kỳ
22 4 kỳ
07 3 kỳ
45 3 kỳ
49 3 kỳ
15 2 kỳ
19 2 kỳ
24 2 kỳ
31 2 kỳ
32 2 kỳ
23 1 kỳ
26 1 kỳ
37 1 kỳ
40 1 kỳ
42 1 kỳ
51 1 kỳ
01 0 kỳ
14 0 kỳ
41 0 kỳ
44 0 kỳ
46 0 kỳ
48 0 kỳ
53 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

14 4 lần
53 3 lần
07 2 lần
24 2 lần
41 2 lần
42 2 lần
44 2 lần
48 2 lần
01 1 lần
03 1 lần
10 1 lần
15 1 lần
19 1 lần
22 1 lần
23 1 lần
26 1 lần
31 1 lần
32 1 lần
37 1 lần
40 1 lần
45 1 lần
46 1 lần
49 1 lần
51 1 lần
02 0 lần
04 0 lần
05 0 lần
06 0 lần
08 0 lần
09 0 lần
11 0 lần
12 0 lần
13 0 lần
16 0 lần
17 0 lần
18 0 lần
20 0 lần
21 0 lần
25 0 lần
27 0 lần
28 0 lần
29 0 lần
30 0 lần
33 0 lần
34 0 lần
35 0 lần
36 0 lần
38 0 lần
39 0 lần
43 0 lần
47 0 lần
50 0 lần
52 0 lần
54 0 lần
55 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG