Số lâu ra nhất

01 8 kỳ
02 8 kỳ
05 8 kỳ
06 8 kỳ
07 8 kỳ
09 8 kỳ
15 8 kỳ
24 8 kỳ
27 8 kỳ
28 8 kỳ
30 8 kỳ
31 8 kỳ
34 8 kỳ
35 8 kỳ
36 8 kỳ
37 8 kỳ
38 8 kỳ
41 8 kỳ
45 8 kỳ
49 8 kỳ
12 7 kỳ
40 7 kỳ
14 6 kỳ
48 6 kỳ
16 5 kỳ
22 5 kỳ
42 5 kỳ
20 4 kỳ
21 4 kỳ
29 4 kỳ
52 4 kỳ
54 4 kỳ
08 3 kỳ
25 3 kỳ
47 3 kỳ
03 2 kỳ
04 2 kỳ
17 2 kỳ
39 2 kỳ
50 2 kỳ
51 2 kỳ
53 2 kỳ
10 1 kỳ
26 1 kỳ
33 1 kỳ
44 1 kỳ
46 1 kỳ
55 1 kỳ
11 0 kỳ
13 0 kỳ
18 0 kỳ
19 0 kỳ
23 0 kỳ
32 0 kỳ
43 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

11 4 lần
17 3 lần
26 3 lần
04 2 lần
08 2 lần
13 2 lần
14 2 lần
19 2 lần
29 2 lần
33 2 lần
42 2 lần
44 2 lần
50 2 lần
51 2 lần
53 2 lần
54 2 lần
55 2 lần
03 1 lần
10 1 lần
12 1 lần
16 1 lần
18 1 lần
20 1 lần
21 1 lần
22 1 lần
23 1 lần
25 1 lần
32 1 lần
39 1 lần
40 1 lần
43 1 lần
46 1 lần
47 1 lần
48 1 lần
52 1 lần
01 0 lần
02 0 lần
05 0 lần
06 0 lần
07 0 lần
09 0 lần
15 0 lần
24 0 lần
27 0 lần
28 0 lần
30 0 lần
31 0 lần
34 0 lần
35 0 lần
36 0 lần
37 0 lần
38 0 lần
41 0 lần
45 0 lần
49 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG