Số lâu ra nhất

01 7 kỳ
03 7 kỳ
04 7 kỳ
07 7 kỳ
11 7 kỳ
12 7 kỳ
14 7 kỳ
17 7 kỳ
19 7 kỳ
21 7 kỳ
28 7 kỳ
32 7 kỳ
34 7 kỳ
37 7 kỳ
38 7 kỳ
39 7 kỳ
43 7 kỳ
44 7 kỳ
46 7 kỳ
48 7 kỳ
50 7 kỳ
31 6 kỳ
42 6 kỳ
18 5 kỳ
24 5 kỳ
26 5 kỳ
33 5 kỳ
41 5 kỳ
16 4 kỳ
36 4 kỳ
51 4 kỳ
54 4 kỳ
08 3 kỳ
10 3 kỳ
27 3 kỳ
47 3 kỳ
02 2 kỳ
05 2 kỳ
20 2 kỳ
30 2 kỳ
35 2 kỳ
49 2 kỳ
06 1 kỳ
15 1 kỳ
22 1 kỳ
25 1 kỳ
29 1 kỳ
53 1 kỳ
09 0 kỳ
13 0 kỳ
23 0 kỳ
40 0 kỳ
45 0 kỳ
52 0 kỳ
55 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

10 3 lần
13 3 lần
20 3 lần
02 2 lần
09 2 lần
23 2 lần
24 2 lần
30 2 lần
35 2 lần
41 2 lần
47 2 lần
55 2 lần
05 1 lần
06 1 lần
08 1 lần
15 1 lần
16 1 lần
18 1 lần
22 1 lần
25 1 lần
26 1 lần
27 1 lần
29 1 lần
31 1 lần
33 1 lần
36 1 lần
40 1 lần
42 1 lần
45 1 lần
49 1 lần
51 1 lần
52 1 lần
53 1 lần
54 1 lần
01 0 lần
03 0 lần
04 0 lần
07 0 lần
11 0 lần
12 0 lần
14 0 lần
17 0 lần
19 0 lần
21 0 lần
28 0 lần
32 0 lần
34 0 lần
37 0 lần
38 0 lần
39 0 lần
43 0 lần
44 0 lần
46 0 lần
48 0 lần
50 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG