Số lâu ra nhất

02 8 kỳ
04 8 kỳ
06 8 kỳ
08 8 kỳ
10 8 kỳ
16 8 kỳ
23 8 kỳ
29 8 kỳ
32 8 kỳ
33 8 kỳ
34 8 kỳ
36 8 kỳ
38 8 kỳ
39 8 kỳ
41 8 kỳ
42 8 kỳ
51 8 kỳ
03 7 kỳ
11 7 kỳ
07 6 kỳ
35 6 kỳ
54 6 kỳ
09 5 kỳ
12 5 kỳ
19 5 kỳ
46 5 kỳ
22 4 kỳ
47 4 kỳ
48 4 kỳ
55 4 kỳ
18 3 kỳ
25 3 kỳ
27 3 kỳ
37 3 kỳ
45 3 kỳ
50 3 kỳ
52 3 kỳ
20 2 kỳ
24 2 kỳ
30 2 kỳ
31 2 kỳ
40 2 kỳ
13 1 kỳ
14 1 kỳ
15 1 kỳ
17 1 kỳ
21 1 kỳ
26 1 kỳ
01 0 kỳ
05 0 kỳ
28 0 kỳ
43 0 kỳ
44 0 kỳ
49 0 kỳ
53 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

22 4 lần
53 4 lần
09 2 lần
14 2 lần
18 2 lần
20 2 lần
21 2 lần
24 2 lần
31 2 lần
44 2 lần
47 2 lần
49 2 lần
50 2 lần
52 2 lần
01 1 lần
03 1 lần
05 1 lần
07 1 lần
11 1 lần
12 1 lần
13 1 lần
15 1 lần
17 1 lần
19 1 lần
25 1 lần
26 1 lần
27 1 lần
28 1 lần
30 1 lần
35 1 lần
37 1 lần
40 1 lần
43 1 lần
45 1 lần
46 1 lần
48 1 lần
54 1 lần
55 1 lần
02 0 lần
04 0 lần
06 0 lần
08 0 lần
10 0 lần
16 0 lần
23 0 lần
29 0 lần
32 0 lần
33 0 lần
34 0 lần
36 0 lần
38 0 lần
39 0 lần
41 0 lần
42 0 lần
51 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG