Số lâu ra nhất

03 11 kỳ
09 11 kỳ
10 11 kỳ
13 11 kỳ
16 11 kỳ
21 11 kỳ
24 11 kỳ
26 11 kỳ
32 11 kỳ
37 11 kỳ
38 11 kỳ
40 11 kỳ
41 11 kỳ
42 11 kỳ
54 11 kỳ
55 11 kỳ
46 10 kỳ
01 9 kỳ
30 8 kỳ
33 8 kỳ
02 7 kỳ
39 7 kỳ
25 6 kỳ
47 6 kỳ
05 5 kỳ
11 5 kỳ
35 5 kỳ
44 5 kỳ
06 4 kỳ
17 4 kỳ
27 4 kỳ
34 4 kỳ
12 3 kỳ
15 3 kỳ
43 3 kỳ
45 3 kỳ
48 3 kỳ
08 2 kỳ
14 2 kỳ
28 2 kỳ
49 2 kỳ
51 2 kỳ
04 1 kỳ
07 1 kỳ
20 1 kỳ
22 1 kỳ
23 1 kỳ
53 1 kỳ
18 0 kỳ
19 0 kỳ
29 0 kỳ
31 0 kỳ
36 0 kỳ
50 0 kỳ
52 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

48 5 lần
19 4 lần
52 4 lần
02 3 lần
06 3 lần
12 3 lần
15 3 lần
20 3 lần
22 3 lần
23 3 lần
28 3 lần
34 3 lần
51 3 lần
04 2 lần
05 2 lần
18 2 lần
27 2 lần
36 2 lần
43 2 lần
45 2 lần
53 2 lần
01 1 lần
07 1 lần
08 1 lần
11 1 lần
14 1 lần
17 1 lần
25 1 lần
29 1 lần
30 1 lần
31 1 lần
33 1 lần
35 1 lần
39 1 lần
44 1 lần
46 1 lần
47 1 lần
49 1 lần
50 1 lần
03 0 lần
09 0 lần
10 0 lần
13 0 lần
16 0 lần
21 0 lần
24 0 lần
26 0 lần
32 0 lần
37 0 lần
38 0 lần
40 0 lần
41 0 lần
42 0 lần
54 0 lần
55 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG