Số lâu ra nhất

09 11 kỳ
14 11 kỳ
15 11 kỳ
16 11 kỳ
20 11 kỳ
23 11 kỳ
25 11 kỳ
28 11 kỳ
29 11 kỳ
30 11 kỳ
33 11 kỳ
37 11 kỳ
41 11 kỳ
43 11 kỳ
44 11 kỳ
45 11 kỳ
48 11 kỳ
54 11 kỳ
02 10 kỳ
10 10 kỳ
32 10 kỳ
39 10 kỳ
13 9 kỳ
11 7 kỳ
36 7 kỳ
42 7 kỳ
49 6 kỳ
07 5 kỳ
18 5 kỳ
21 5 kỳ
12 4 kỳ
17 4 kỳ
47 4 kỳ
05 3 kỳ
34 3 kỳ
46 3 kỳ
50 3 kỳ
51 3 kỳ
52 3 kỳ
19 2 kỳ
31 2 kỳ
55 2 kỳ
03 1 kỳ
22 1 kỳ
26 1 kỳ
27 1 kỳ
38 1 kỳ
40 1 kỳ
01 0 kỳ
04 0 kỳ
06 0 kỳ
08 0 kỳ
24 0 kỳ
35 0 kỳ
53 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

08 6 lần
22 4 lần
01 3 lần
07 3 lần
18 3 lần
19 3 lần
24 3 lần
26 3 lần
27 3 lần
31 3 lần
34 3 lần
35 3 lần
38 3 lần
55 3 lần
03 2 lần
04 2 lần
06 2 lần
17 2 lần
40 2 lần
46 2 lần
49 2 lần
51 2 lần
02 1 lần
05 1 lần
10 1 lần
11 1 lần
12 1 lần
13 1 lần
21 1 lần
32 1 lần
36 1 lần
39 1 lần
42 1 lần
47 1 lần
50 1 lần
52 1 lần
53 1 lần
09 0 lần
14 0 lần
15 0 lần
16 0 lần
20 0 lần
23 0 lần
25 0 lần
28 0 lần
29 0 lần
30 0 lần
33 0 lần
37 0 lần
41 0 lần
43 0 lần
44 0 lần
45 0 lần
48 0 lần
54 0 lần
In Thống Kê
diem ban hang minh chinh
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG