Số lâu ra nhất

02 8 kỳ
06 8 kỳ
11 8 kỳ
12 8 kỳ
17 8 kỳ
18 8 kỳ
23 8 kỳ
25 8 kỳ
27 8 kỳ
28 8 kỳ
34 8 kỳ
35 8 kỳ
39 8 kỳ
40 8 kỳ
42 8 kỳ
44 8 kỳ
45 8 kỳ
54 8 kỳ
04 7 kỳ
22 7 kỳ
38 6 kỳ
47 6 kỳ
51 6 kỳ
30 5 kỳ
41 5 kỳ
46 5 kỳ
50 5 kỳ
03 4 kỳ
14 4 kỳ
19 4 kỳ
49 4 kỳ
01 3 kỳ
31 3 kỳ
37 3 kỳ
55 3 kỳ
09 2 kỳ
13 2 kỳ
20 2 kỳ
21 2 kỳ
36 2 kỳ
43 2 kỳ
05 1 kỳ
16 1 kỳ
29 1 kỳ
32 1 kỳ
33 1 kỳ
52 1 kỳ
53 1 kỳ
07 0 kỳ
08 0 kỳ
10 0 kỳ
15 0 kỳ
24 0 kỳ
26 0 kỳ
48 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

48 4 lần
01 3 lần
20 3 lần
26 3 lần
32 3 lần
08 2 lần
09 2 lần
10 2 lần
13 2 lần
16 2 lần
29 2 lần
36 2 lần
53 2 lần
03 1 lần
04 1 lần
05 1 lần
07 1 lần
14 1 lần
15 1 lần
19 1 lần
21 1 lần
22 1 lần
24 1 lần
30 1 lần
31 1 lần
33 1 lần
37 1 lần
38 1 lần
41 1 lần
43 1 lần
46 1 lần
47 1 lần
49 1 lần
50 1 lần
51 1 lần
52 1 lần
55 1 lần
02 0 lần
06 0 lần
11 0 lần
12 0 lần
17 0 lần
18 0 lần
23 0 lần
25 0 lần
27 0 lần
28 0 lần
34 0 lần
35 0 lần
39 0 lần
40 0 lần
42 0 lần
44 0 lần
45 0 lần
54 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG