Số lâu ra nhất

05 9 kỳ
08 9 kỳ
15 9 kỳ
16 9 kỳ
17 9 kỳ
22 9 kỳ
24 9 kỳ
29 9 kỳ
30 9 kỳ
31 9 kỳ
40 9 kỳ
43 9 kỳ
44 9 kỳ
11 8 kỳ
23 8 kỳ
06 7 kỳ
10 7 kỳ
52 7 kỳ
55 7 kỳ
13 6 kỳ
45 6 kỳ
09 5 kỳ
12 5 kỳ
19 5 kỳ
41 5 kỳ
54 5 kỳ
02 4 kỳ
04 4 kỳ
14 4 kỳ
18 4 kỳ
21 4 kỳ
53 4 kỳ
07 3 kỳ
25 3 kỳ
28 3 kỳ
34 3 kỳ
35 3 kỳ
39 3 kỳ
26 2 kỳ
38 2 kỳ
42 2 kỳ
46 2 kỳ
27 1 kỳ
32 1 kỳ
37 1 kỳ
47 1 kỳ
48 1 kỳ
50 1 kỳ
01 0 kỳ
03 0 kỳ
20 0 kỳ
33 0 kỳ
36 0 kỳ
49 0 kỳ
51 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

36 4 lần
32 3 lần
37 3 lần
49 3 lần
02 2 lần
03 2 lần
06 2 lần
18 2 lần
20 2 lần
25 2 lần
34 2 lần
35 2 lần
38 2 lần
46 2 lần
47 2 lần
54 2 lần
01 1 lần
04 1 lần
07 1 lần
09 1 lần
10 1 lần
11 1 lần
12 1 lần
13 1 lần
14 1 lần
19 1 lần
21 1 lần
23 1 lần
26 1 lần
27 1 lần
28 1 lần
33 1 lần
39 1 lần
41 1 lần
42 1 lần
45 1 lần
48 1 lần
50 1 lần
51 1 lần
52 1 lần
53 1 lần
55 1 lần
05 0 lần
08 0 lần
15 0 lần
16 0 lần
17 0 lần
22 0 lần
24 0 lần
29 0 lần
30 0 lần
31 0 lần
40 0 lần
43 0 lần
44 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG