Số lâu ra nhất

01 4 kỳ
02 4 kỳ
04 4 kỳ
07 4 kỳ
08 4 kỳ
11 4 kỳ
14 4 kỳ
15 4 kỳ
17 4 kỳ
18 4 kỳ
19 4 kỳ
21 4 kỳ
22 4 kỳ
26 4 kỳ
28 4 kỳ
29 4 kỳ
32 4 kỳ
34 4 kỳ
35 4 kỳ
36 4 kỳ
37 4 kỳ
38 4 kỳ
40 4 kỳ
43 4 kỳ
44 4 kỳ
45 4 kỳ
46 4 kỳ
47 4 kỳ
50 4 kỳ
51 4 kỳ
52 4 kỳ
55 4 kỳ
05 3 kỳ
12 3 kỳ
20 3 kỳ
25 3 kỳ
33 3 kỳ
41 3 kỳ
10 2 kỳ
16 2 kỳ
24 2 kỳ
30 2 kỳ
13 1 kỳ
23 1 kỳ
27 1 kỳ
39 1 kỳ
42 1 kỳ
49 1 kỳ
03 0 kỳ
06 0 kỳ
09 0 kỳ
31 0 kỳ
48 0 kỳ
53 0 kỳ
54 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

03 2 lần
09 2 lần
13 2 lần
23 2 lần
49 2 lần
05 1 lần
06 1 lần
10 1 lần
12 1 lần
16 1 lần
20 1 lần
24 1 lần
25 1 lần
27 1 lần
30 1 lần
31 1 lần
33 1 lần
39 1 lần
41 1 lần
42 1 lần
48 1 lần
53 1 lần
54 1 lần
01 0 lần
02 0 lần
04 0 lần
07 0 lần
08 0 lần
11 0 lần
14 0 lần
15 0 lần
17 0 lần
18 0 lần
19 0 lần
21 0 lần
22 0 lần
26 0 lần
28 0 lần
29 0 lần
32 0 lần
34 0 lần
35 0 lần
36 0 lần
37 0 lần
38 0 lần
40 0 lần
43 0 lần
44 0 lần
45 0 lần
46 0 lần
47 0 lần
50 0 lần
51 0 lần
52 0 lần
55 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG