Số lâu ra nhất

04 8 kỳ
05 8 kỳ
07 8 kỳ
10 8 kỳ
11 8 kỳ
16 8 kỳ
17 8 kỳ
19 8 kỳ
26 8 kỳ
29 8 kỳ
37 8 kỳ
41 8 kỳ
42 8 kỳ
45 8 kỳ
46 8 kỳ
47 8 kỳ
49 8 kỳ
52 8 kỳ
01 7 kỳ
03 7 kỳ
43 7 kỳ
09 6 kỳ
21 6 kỳ
38 6 kỳ
39 5 kỳ
12 4 kỳ
22 4 kỳ
28 4 kỳ
40 4 kỳ
54 4 kỳ
08 3 kỳ
13 3 kỳ
25 3 kỳ
30 3 kỳ
44 3 kỳ
14 2 kỳ
15 2 kỳ
20 2 kỳ
27 2 kỳ
31 2 kỳ
35 2 kỳ
02 1 kỳ
06 1 kỳ
23 1 kỳ
34 1 kỳ
48 1 kỳ
50 1 kỳ
55 1 kỳ
18 0 kỳ
24 0 kỳ
32 0 kỳ
33 0 kỳ
36 0 kỳ
51 0 kỳ
53 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

23 4 lần
08 2 lần
13 2 lần
18 2 lần
22 2 lần
24 2 lần
25 2 lần
27 2 lần
28 2 lần
31 2 lần
34 2 lần
35 2 lần
36 2 lần
48 2 lần
50 2 lần
53 2 lần
54 2 lần
01 1 lần
02 1 lần
03 1 lần
06 1 lần
09 1 lần
12 1 lần
14 1 lần
15 1 lần
20 1 lần
21 1 lần
30 1 lần
32 1 lần
33 1 lần
38 1 lần
39 1 lần
40 1 lần
43 1 lần
44 1 lần
51 1 lần
55 1 lần
04 0 lần
05 0 lần
07 0 lần
10 0 lần
11 0 lần
16 0 lần
17 0 lần
19 0 lần
26 0 lần
29 0 lần
37 0 lần
41 0 lần
42 0 lần
45 0 lần
46 0 lần
47 0 lần
49 0 lần
52 0 lần
In Thống Kê
Đổi Số Trúng
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG