Số lâu ra nhất

04 9 kỳ
05 9 kỳ
07 9 kỳ
13 9 kỳ
14 9 kỳ
16 9 kỳ
20 9 kỳ
21 9 kỳ
23 9 kỳ
26 9 kỳ
34 9 kỳ
35 9 kỳ
37 9 kỳ
52 9 kỳ
01 8 kỳ
42 8 kỳ
49 8 kỳ
27 7 kỳ
39 7 kỳ
33 6 kỳ
36 6 kỳ
46 6 kỳ
10 5 kỳ
12 5 kỳ
41 5 kỳ
51 5 kỳ
09 4 kỳ
15 4 kỳ
18 4 kỳ
24 4 kỳ
50 4 kỳ
22 3 kỳ
28 3 kỳ
30 3 kỳ
43 3 kỳ
44 3 kỳ
55 3 kỳ
11 2 kỳ
17 2 kỳ
25 2 kỳ
29 2 kỳ
53 2 kỳ
03 1 kỳ
06 1 kỳ
08 1 kỳ
31 1 kỳ
47 1 kỳ
54 1 kỳ
02 0 kỳ
19 0 kỳ
32 0 kỳ
38 0 kỳ
40 0 kỳ
45 0 kỳ
48 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

43 4 lần
47 3 lần
48 3 lần
53 3 lần
02 2 lần
15 2 lần
18 2 lần
22 2 lần
29 2 lần
31 2 lần
32 2 lần
33 2 lần
38 2 lần
40 2 lần
44 2 lần
45 2 lần
55 2 lần
01 1 lần
03 1 lần
06 1 lần
08 1 lần
09 1 lần
10 1 lần
11 1 lần
12 1 lần
17 1 lần
19 1 lần
24 1 lần
25 1 lần
27 1 lần
28 1 lần
30 1 lần
36 1 lần
39 1 lần
41 1 lần
42 1 lần
46 1 lần
49 1 lần
50 1 lần
51 1 lần
54 1 lần
04 0 lần
05 0 lần
07 0 lần
13 0 lần
14 0 lần
16 0 lần
20 0 lần
21 0 lần
23 0 lần
26 0 lần
34 0 lần
35 0 lần
37 0 lần
52 0 lần
In Thống Kê
Đổi Số Trúng
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG