Số lâu ra nhất

01 7 kỳ
02 7 kỳ
06 7 kỳ
11 7 kỳ
13 7 kỳ
14 7 kỳ
15 7 kỳ
16 7 kỳ
18 7 kỳ
19 7 kỳ
20 7 kỳ
23 7 kỳ
24 7 kỳ
25 7 kỳ
27 7 kỳ
28 7 kỳ
32 7 kỳ
33 7 kỳ
34 7 kỳ
35 7 kỳ
45 7 kỳ
52 7 kỳ
54 7 kỳ
22 6 kỳ
38 6 kỳ
41 6 kỳ
47 6 kỳ
49 6 kỳ
07 5 kỳ
26 5 kỳ
44 5 kỳ
10 4 kỳ
30 4 kỳ
31 4 kỳ
37 4 kỳ
08 3 kỳ
36 3 kỳ
40 3 kỳ
43 3 kỳ
50 3 kỳ
04 2 kỳ
17 2 kỳ
42 2 kỳ
05 1 kỳ
21 1 kỳ
39 1 kỳ
51 1 kỳ
55 1 kỳ
03 0 kỳ
09 0 kỳ
12 0 kỳ
29 0 kỳ
46 0 kỳ
48 0 kỳ
53 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

29 5 lần
48 3 lần
51 3 lần
53 3 lần
04 2 lần
05 2 lần
08 2 lần
37 2 lần
39 2 lần
50 2 lần
55 2 lần
03 1 lần
07 1 lần
09 1 lần
10 1 lần
12 1 lần
17 1 lần
21 1 lần
22 1 lần
26 1 lần
30 1 lần
31 1 lần
36 1 lần
38 1 lần
40 1 lần
41 1 lần
42 1 lần
43 1 lần
44 1 lần
46 1 lần
47 1 lần
49 1 lần
01 0 lần
02 0 lần
06 0 lần
11 0 lần
13 0 lần
14 0 lần
15 0 lần
16 0 lần
18 0 lần
19 0 lần
20 0 lần
23 0 lần
24 0 lần
25 0 lần
27 0 lần
28 0 lần
32 0 lần
33 0 lần
34 0 lần
35 0 lần
45 0 lần
52 0 lần
54 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG