Số lâu ra nhất

04 10 kỳ
08 10 kỳ
14 10 kỳ
15 10 kỳ
18 10 kỳ
19 10 kỳ
20 10 kỳ
24 10 kỳ
25 10 kỳ
26 10 kỳ
31 10 kỳ
38 10 kỳ
39 10 kỳ
40 10 kỳ
45 10 kỳ
52 10 kỳ
53 10 kỳ
54 10 kỳ
07 9 kỳ
32 9 kỳ
33 9 kỳ
09 8 kỳ
27 6 kỳ
50 6 kỳ
51 6 kỳ
55 6 kỳ
16 5 kỳ
37 5 kỳ
49 5 kỳ
12 4 kỳ
23 4 kỳ
43 4 kỳ
44 4 kỳ
48 4 kỳ
28 3 kỳ
29 3 kỳ
46 3 kỳ
11 2 kỳ
22 2 kỳ
34 2 kỳ
42 2 kỳ
47 2 kỳ
02 1 kỳ
05 1 kỳ
10 1 kỳ
17 1 kỳ
35 1 kỳ
41 1 kỳ
01 0 kỳ
03 0 kỳ
06 0 kỳ
13 0 kỳ
21 0 kỳ
30 0 kỳ
36 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

03 4 lần
05 4 lần
17 4 lần
42 4 lần
46 4 lần
01 3 lần
21 3 lần
34 3 lần
06 2 lần
10 2 lần
12 2 lần
16 2 lần
22 2 lần
28 2 lần
30 2 lần
35 2 lần
37 2 lần
47 2 lần
48 2 lần
51 2 lần
02 1 lần
07 1 lần
09 1 lần
11 1 lần
13 1 lần
23 1 lần
27 1 lần
29 1 lần
32 1 lần
33 1 lần
36 1 lần
41 1 lần
43 1 lần
44 1 lần
49 1 lần
50 1 lần
55 1 lần
04 0 lần
08 0 lần
14 0 lần
15 0 lần
18 0 lần
19 0 lần
20 0 lần
24 0 lần
25 0 lần
26 0 lần
31 0 lần
38 0 lần
39 0 lần
40 0 lần
45 0 lần
52 0 lần
53 0 lần
54 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG