Chức năng In Biểu Đồ nên dùng trình duyệt Chrome, nếu dùng trình duyệt firefox phải chọn cho phép In hình nền

Số lâu ra nhất

14 10 kỳ
17 10 kỳ
20 10 kỳ
25 10 kỳ
28 10 kỳ
30 10 kỳ
33 10 kỳ
34 10 kỳ
38 10 kỳ
42 10 kỳ
46 10 kỳ
55 10 kỳ
05 9 kỳ
11 9 kỳ
19 9 kỳ
37 9 kỳ
50 9 kỳ
02 8 kỳ
13 8 kỳ
04 7 kỳ
18 7 kỳ
31 7 kỳ
40 7 kỳ
01 6 kỳ
54 6 kỳ
06 5 kỳ
10 5 kỳ
35 5 kỳ
47 5 kỳ
48 5 kỳ
15 4 kỳ
22 4 kỳ
23 4 kỳ
21 3 kỳ
26 3 kỳ
29 3 kỳ
52 3 kỳ
03 2 kỳ
32 2 kỳ
41 2 kỳ
45 2 kỳ
09 1 kỳ
12 1 kỳ
16 1 kỳ
24 1 kỳ
39 1 kỳ
43 1 kỳ
51 1 kỳ
07 0 kỳ
08 0 kỳ
27 0 kỳ
36 0 kỳ
44 0 kỳ
49 0 kỳ
53 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

09 4 lần
12 4 lần
08 3 lần
23 3 lần
32 3 lần
36 3 lần
43 3 lần
44 3 lần
51 3 lần
01 2 lần
15 2 lần
18 2 lần
22 2 lần
24 2 lần
39 2 lần
53 2 lần
02 1 lần
03 1 lần
04 1 lần
05 1 lần
06 1 lần
07 1 lần
10 1 lần
11 1 lần
13 1 lần
16 1 lần
19 1 lần
21 1 lần
26 1 lần
27 1 lần
29 1 lần
31 1 lần
35 1 lần
37 1 lần
40 1 lần
41 1 lần
45 1 lần
47 1 lần
48 1 lần
49 1 lần
50 1 lần
52 1 lần
54 1 lần
14 0 lần
17 0 lần
20 0 lần
25 0 lần
28 0 lần
30 0 lần
33 0 lần
34 0 lần
38 0 lần
42 0 lần
46 0 lần
55 0 lần
In Thống Kê

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG