Số lâu ra nhất

07 11 kỳ
08 11 kỳ
17 11 kỳ
18 11 kỳ
25 11 kỳ
27 11 kỳ
37 11 kỳ
38 11 kỳ
46 11 kỳ
49 11 kỳ
55 11 kỳ
36 10 kỳ
54 10 kỳ
13 9 kỳ
28 9 kỳ
43 9 kỳ
12 8 kỳ
33 8 kỳ
35 8 kỳ
15 7 kỳ
29 7 kỳ
41 7 kỳ
03 6 kỳ
14 6 kỳ
31 6 kỳ
42 6 kỳ
44 5 kỳ
05 4 kỳ
10 4 kỳ
26 4 kỳ
47 4 kỳ
53 4 kỳ
02 3 kỳ
04 3 kỳ
20 3 kỳ
34 3 kỳ
39 3 kỳ
16 2 kỳ
21 2 kỳ
23 2 kỳ
48 2 kỳ
01 1 kỳ
09 1 kỳ
19 1 kỳ
32 1 kỳ
40 1 kỳ
45 1 kỳ
51 1 kỳ
06 0 kỳ
11 0 kỳ
22 0 kỳ
24 0 kỳ
30 0 kỳ
50 0 kỳ
52 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

04 3 lần
06 3 lần
11 3 lần
21 3 lần
22 3 lần
30 3 lần
31 3 lần
32 3 lần
34 3 lần
50 3 lần
53 3 lần
01 2 lần
02 2 lần
10 2 lần
13 2 lần
19 2 lần
20 2 lần
23 2 lần
24 2 lần
40 2 lần
44 2 lần
51 2 lần
03 1 lần
05 1 lần
09 1 lần
12 1 lần
14 1 lần
15 1 lần
16 1 lần
26 1 lần
28 1 lần
29 1 lần
33 1 lần
35 1 lần
36 1 lần
39 1 lần
41 1 lần
42 1 lần
43 1 lần
45 1 lần
47 1 lần
48 1 lần
52 1 lần
54 1 lần
07 0 lần
08 0 lần
17 0 lần
18 0 lần
25 0 lần
27 0 lần
37 0 lần
38 0 lần
46 0 lần
49 0 lần
55 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG