Số lâu ra nhất

03 6 kỳ
04 6 kỳ
06 6 kỳ
07 6 kỳ
09 6 kỳ
10 6 kỳ
13 6 kỳ
16 6 kỳ
19 6 kỳ
21 6 kỳ
22 6 kỳ
24 6 kỳ
25 6 kỳ
29 6 kỳ
30 6 kỳ
31 6 kỳ
33 6 kỳ
38 6 kỳ
39 6 kỳ
42 6 kỳ
45 6 kỳ
51 6 kỳ
52 6 kỳ
54 6 kỳ
55 6 kỳ
11 5 kỳ
23 5 kỳ
35 5 kỳ
36 5 kỳ
20 4 kỳ
27 4 kỳ
32 4 kỳ
02 3 kỳ
18 3 kỳ
44 3 kỳ
50 3 kỳ
01 2 kỳ
12 2 kỳ
17 2 kỳ
34 2 kỳ
47 2 kỳ
48 2 kỳ
49 2 kỳ
15 1 kỳ
26 1 kỳ
43 1 kỳ
46 1 kỳ
53 1 kỳ
05 0 kỳ
08 0 kỳ
14 0 kỳ
28 0 kỳ
37 0 kỳ
40 0 kỳ
41 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

41 3 lần
46 3 lần
08 2 lần
14 2 lần
15 2 lần
27 2 lần
28 2 lần
37 2 lần
47 2 lần
50 2 lần
01 1 lần
02 1 lần
05 1 lần
11 1 lần
12 1 lần
17 1 lần
18 1 lần
20 1 lần
23 1 lần
26 1 lần
32 1 lần
34 1 lần
35 1 lần
36 1 lần
40 1 lần
43 1 lần
44 1 lần
48 1 lần
49 1 lần
53 1 lần
03 0 lần
04 0 lần
06 0 lần
07 0 lần
09 0 lần
10 0 lần
13 0 lần
16 0 lần
19 0 lần
21 0 lần
22 0 lần
24 0 lần
25 0 lần
29 0 lần
30 0 lần
31 0 lần
33 0 lần
38 0 lần
39 0 lần
42 0 lần
45 0 lần
51 0 lần
52 0 lần
54 0 lần
55 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG