Số lâu ra nhất

02 9 kỳ
03 9 kỳ
05 9 kỳ
12 9 kỳ
14 9 kỳ
15 9 kỳ
28 9 kỳ
29 9 kỳ
33 9 kỳ
34 9 kỳ
35 9 kỳ
37 9 kỳ
51 9 kỳ
52 9 kỳ
45 8 kỳ
49 8 kỳ
13 7 kỳ
20 6 kỳ
01 5 kỳ
06 5 kỳ
18 5 kỳ
21 5 kỳ
22 5 kỳ
07 4 kỳ
17 4 kỳ
36 4 kỳ
42 4 kỳ
43 4 kỳ
44 4 kỳ
50 4 kỳ
04 3 kỳ
16 3 kỳ
23 3 kỳ
27 3 kỳ
40 3 kỳ
08 2 kỳ
19 2 kỳ
25 2 kỳ
31 2 kỳ
32 2 kỳ
39 2 kỳ
47 2 kỳ
09 1 kỳ
11 1 kỳ
24 1 kỳ
26 1 kỳ
41 1 kỳ
53 1 kỳ
10 0 kỳ
30 0 kỳ
38 0 kỳ
46 0 kỳ
48 0 kỳ
54 0 kỳ
55 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

26 4 lần
17 3 lần
01 2 lần
04 2 lần
08 2 lần
09 2 lần
11 2 lần
18 2 lần
19 2 lần
24 2 lần
25 2 lần
27 2 lần
30 2 lần
32 2 lần
38 2 lần
39 2 lần
41 2 lần
42 2 lần
48 2 lần
06 1 lần
07 1 lần
10 1 lần
13 1 lần
16 1 lần
20 1 lần
21 1 lần
22 1 lần
23 1 lần
31 1 lần
36 1 lần
40 1 lần
43 1 lần
44 1 lần
45 1 lần
46 1 lần
47 1 lần
49 1 lần
50 1 lần
53 1 lần
54 1 lần
55 1 lần
02 0 lần
03 0 lần
05 0 lần
12 0 lần
14 0 lần
15 0 lần
28 0 lần
29 0 lần
33 0 lần
34 0 lần
35 0 lần
37 0 lần
51 0 lần
52 0 lần
In Thống Kê
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG