Số lâu ra nhất

02 4 kỳ
03 4 kỳ
04 4 kỳ
05 4 kỳ
08 4 kỳ
09 4 kỳ
10 4 kỳ
12 4 kỳ
13 4 kỳ
15 4 kỳ
18 4 kỳ
19 4 kỳ
21 4 kỳ
22 4 kỳ
23 4 kỳ
26 4 kỳ
28 4 kỳ
32 4 kỳ
33 4 kỳ
34 4 kỳ
37 4 kỳ
38 4 kỳ
39 4 kỳ
40 4 kỳ
42 4 kỳ
43 4 kỳ
47 4 kỳ
50 4 kỳ
51 4 kỳ
07 3 kỳ
14 3 kỳ
29 3 kỳ
31 3 kỳ
54 3 kỳ
16 2 kỳ
17 2 kỳ
24 2 kỳ
27 2 kỳ
48 2 kỳ
52 2 kỳ
53 2 kỳ
01 1 kỳ
11 1 kỳ
25 1 kỳ
35 1 kỳ
44 1 kỳ
45 1 kỳ
46 1 kỳ
06 0 kỳ
20 0 kỳ
30 0 kỳ
36 0 kỳ
41 0 kỳ
49 0 kỳ
55 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

11 2 lần
52 2 lần
01 1 lần
06 1 lần
07 1 lần
14 1 lần
16 1 lần
17 1 lần
20 1 lần
24 1 lần
25 1 lần
27 1 lần
29 1 lần
30 1 lần
31 1 lần
35 1 lần
36 1 lần
41 1 lần
44 1 lần
45 1 lần
46 1 lần
48 1 lần
49 1 lần
53 1 lần
54 1 lần
55 1 lần
02 0 lần
03 0 lần
04 0 lần
05 0 lần
08 0 lần
09 0 lần
10 0 lần
12 0 lần
13 0 lần
15 0 lần
18 0 lần
19 0 lần
21 0 lần
22 0 lần
23 0 lần
26 0 lần
28 0 lần
32 0 lần
33 0 lần
34 0 lần
37 0 lần
38 0 lần
39 0 lần
40 0 lần
42 0 lần
43 0 lần
47 0 lần
50 0 lần
51 0 lần
In Thống Kê
Đổi Số Trúng
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG