Kết quả xổ số điện toán Max 3D - ngày 05/06/2019

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00020 | Thứ tư, Ngày 05/06/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
1 1 0
1 5 2
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
5 0 3
2 9 2
5 4 0
2 4 9
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
9 2 2
1 3 9
3 3 1
6 0 6
1 4 5
2 0 7
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
3 0 9
4 8 0
2 4 3
6 5 5
9 6 6
6 0 7
0 0 5
2 2 2
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 99 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 224 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 246 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 334 Giải tư - 5Tr 6
Giải năm - 1Tr 39
Giải sáu - 150K 434
Giải bảy - 40K 3767
In Vé Dò
Phóng To
Các kỳ xổ số max 3D trước

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00019 | Thứ hai, Ngày 03/06/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
4 4 7
1 7 9
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
6 7 1
2 4 9
0 7 3
2 1 7
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
5 6 0
4 2 8
9 0 8
1 4 6
0 1 2
6 4 0
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
9 4 6
8 7 9
1 5 6
1 8 1
9 0 5
7 4 7
8 0 2
0 9 5
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 116 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 171 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 250 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 344 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 20
Giải sáu - 150K 678
Giải bảy - 40K 4212
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00018 | Thứ sáu, Ngày 31/05/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
9 0 1
9 5 1
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
8 4 1
3 2 4
2 0 4
7 6 9
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
8 5 5
4 1 0
0 9 3
2 1 9
6 6 7
1 1 6
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
2 3 6
2 5 6
0 6 0
5 7 8
3 8 9
9 7 6
4 5 7
7 9 2
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 46 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 109 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 225 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 362 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 32
Giải sáu - 150K 308
Giải bảy - 40K 3823
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00017 | Thứ tư, Ngày 29/05/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
9 3 6
7 8 4
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
5 7 5
4 6 3
4 0 3
5 3 2
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
9 4 8
0 6 8
8 6 6
4 1 1
1 3 2
7 2 0
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
3 5 0
4 3 9
4 0 2
7 2 3
6 0 3
2 6 4
3 5 2
9 1 3
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 60 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 170 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 372 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 315 Giải tư - 5Tr 10
Giải năm - 1Tr 52
Giải sáu - 150K 389
Giải bảy - 40K 3922
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00016 | Thứ hai, Ngày 27/05/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
5 2 5
0 5 2
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
9 2 2
4 4 1
3 5 8
2 1 1
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
4 3 3
1 0 3
5 8 6
6 4 3
7 5 9
0 0 6
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
0 2 3
6 9 1
2 1 4
3 8 0
8 3 5
8 0 6
1 9 6
7 0 8
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 395 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 195 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 258 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 295 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 34
Giải sáu - 150K 548
Giải bảy - 40K 4492
In Vé Dò
Phóng To
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG