Kết quả xổ số điện toán Max 3D - ngày 10/07/2019

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00035 | Thứ tư, Ngày 10/07/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
0 2 9
1 8 1
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
1 9 9
0 1 7
5 7 1
7 7 2
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
8 0 4
9 8 4
0 9 9
1 0 7
1 3 7
0 8 4
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
1 0 8
6 9 8
1 1 9
0 7 6
4 7 4
7 5 4
2 2 1
0 5 6
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 49 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 119 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 220 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 352 Giải tư - 5Tr 9
Giải năm - 1Tr 40
Giải sáu - 150K 436
Giải bảy - 40K 4212
In Vé Dò
Phóng To
Các kỳ xổ số max 3D trước

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00034 | Thứ hai, Ngày 08/07/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
3 8 1
4 0 6
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
8 8 7
2 6 9
6 1 9
8 9 0
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
3 3 7
0 9 9
9 7 6
9 9 1
7 3 9
0 0 9
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
3 5 1
1 2 6
7 2 5
6 3 9
1 2 4
1 4 3
5 8 3
4 4 4
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 59 Giải nhất - 1Tỷ 3
Giải nhì - 350K 230 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 800 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 434 Giải tư - 5Tr 7
Giải năm - 1Tr 54
Giải sáu - 150K 378
Giải bảy - 40K 4996
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00033 | Thứ sáu, Ngày 05/07/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
0 4 3
0 6 1
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
4 4 5
5 8 4
0 2 0
1 2 5
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
5 5 7
5 8 7
9 0 6
7 6 6
7 1 2
8 0 9
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
3 7 0
1 3 2
6 9 6
1 8 5
9 8 5
7 7 2
2 3 0
4 2 0
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 28 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 205 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 212 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 266 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 34
Giải sáu - 150K 358
Giải bảy - 40K 3736
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00032 | Thứ tư, Ngày 03/07/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
8 9 0
5 1 3
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
1 5 3
6 1 8
7 4 4
6 3 6
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
6 1 8
6 6 5
6 8 6
8 0 2
7 0 8
7 9 2
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
8 2 6
8 5 8
9 6 0
4 8 7
8 5 2
3 9 8
9 2 5
8 9 8
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 63 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 158 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 258 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 226 Giải tư - 5Tr 9
Giải năm - 1Tr 40
Giải sáu - 150K 395
Giải bảy - 40K 3498
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00031 | Thứ hai, Ngày 01/07/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
1 3 3
4 0 1
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
5 9 0
0 2 9
0 5 5
8 7 1
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
9 3 1
7 0 4
0 5 6
1 9 0
5 0 9
6 6 2
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
9 4 2
2 5 2
0 1 6
5 7 4
8 1 8
8 6 1
9 5 3
2 5 2
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 103 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 133 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 170 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 332 Giải tư - 5Tr 10
Giải năm - 1Tr 47
Giải sáu - 150K 530
Giải bảy - 40K 4511
In Vé Dò
Phóng To
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG