Kết quả xổ số điện toán Max 3D - ngày 15/05/2020

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00157 | Thứ sáu, Ngày 15/05/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
8 2 6
7 7 1
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
8 3 8
9 7 6
4 8 9
6 9 6
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
5 8 0
7 8 6
1 8 0
9 0 2
7 6 4
8 7 6
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
8 2 6
1 3 3
4 1 6
7 6 2
5 0 4
6 6 5
4 0 6
6 3 5
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 35 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 70 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 94 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 166 Giải tư - 5Tr 1
Giải năm - 1Tr 6
Giải sáu - 150K 178
Giải bảy - 40K 1797
In Vé Dò
Phóng To
Các kỳ xổ số max 3D trước

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00156 | Thứ tư, Ngày 13/05/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
3 5 3
2 0 4
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
1 9 1
6 0 7
1 2 7
2 6 8
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
3 1 3
0 9 0
8 5 6
1 1 8
9 6 9
4 7 7
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
5 5 0
0 0 9
0 6 0
8 8 4
2 0 5
2 4 5
8 3 5
0 7 3
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 109 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 74 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 143 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 150 Giải tư - 5Tr 0
Giải năm - 1Tr 32
Giải sáu - 150K 339
Giải bảy - 40K 2428
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00155 | Thứ hai, Ngày 11/05/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
0 3 2
3 4 6
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
7 2 2
6 1 6
2 1 4
4 2 0
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
3 2 3
3 3 0
0 8 7
9 7 8
8 7 8
4 5 9
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
4 4 1
3 8 8
6 8 5
1 0 5
4 4 5
4 1 9
9 2 0
3 6 1
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 109 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 74 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 143 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 150 Giải tư - 5Tr 0
Giải năm - 1Tr 32
Giải sáu - 150K 339
Giải bảy - 40K 2428
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00154 | Thứ sáu, Ngày 08/05/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
2 7 3
3 7 7
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
5 6 6
8 4 6
5 4 3
9 7 2
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
3 4 1
3 1 5
5 6 4
4 7 4
1 8 8
5 9 6
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
8 3 5
9 2 7
4 0 0
9 5 5
7 2 8
4 3 8
0 2 7
0 2 6
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 20 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 62 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 110 Giải ba - 10Tr 11
Giải tư - 100K 90 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 45
Giải sáu - 150K 185
Giải bảy - 40K 1959
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00153 | Thứ tư, Ngày 06/05/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
5 1 9
0 9 3
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
3 2 2
4 1 4
0 5 1
3 4 3
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
8 9 5
2 2 0
3 3 8
8 3 4
6 0 3
7 0 6
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
7 1 0
0 7 2
6 5 3
9 7 6
9 7 4
1 7 0
4 8 9
5 4 5
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 26 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 72 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 67 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 121 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 33
Giải sáu - 150K 222
Giải bảy - 40K 1744
In Vé Dò
Phóng To
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG