Kết quả xổ số điện toán Max 3D - ngày 23/04/2021

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00303 | Thứ sáu, Ngày 23/04/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
9 9 3
8 9 0
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
4 4 4
5 5 1
8 6 8
6 0 4
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
2 2 7
2 5 8
0 7 8
4 1 2
9 6 9
1 3 7
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
6 7 5
8 1 8
3 9 6
0 1 3
2 3 4
1 8 2
5 7 0
5 3 9
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 43 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 81 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 156 Giải ba - 10Tr 8
Giải tư - 100K 162 Giải tư - 5Tr 1
Giải năm - 1Tr 26
Giải sáu - 150K 275
Giải bảy - 40K 3224
In Vé Dò
Phóng To
Các kỳ xổ số max 3D trước

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00302 | Thứ tư, Ngày 21/04/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
5 3 2
4 1 9
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
2 4 7
3 7 5
4 9 9
3 2 1
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
0 0 7
9 5 8
5 1 0
2 6 5
3 7 6
0 4 7
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
1 9 6
2 2 4
5 1 5
8 3 2
5 9 6
9 4 0
8 4 7
7 2 0
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 35 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 117 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 90 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 135 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 28
Giải sáu - 150K 396
Giải bảy - 40K 2944
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00301 | Thứ hai, Ngày 19/04/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
9 9 0
2 2 2
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
0 2 3
4 1 1
7 9 7
8 8 4
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
7 3 0
2 2 5
8 6 7
0 1 7
2 3 1
4 5 7
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
1 4 5
5 4 8
3 6 7
8 3 5
2 2 8
7 0 4
0 5 1
6 9 0
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 55 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 103 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 175 Giải ba - 10Tr 16
Giải tư - 100K 253 Giải tư - 5Tr 0
Giải năm - 1Tr 55
Giải sáu - 150K 393
Giải bảy - 40K 4011
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00300 | Thứ sáu, Ngày 16/04/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
0 5 2
6 8 3
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
5 0 6
7 0 7
8 5 3
2 2 6
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
4 4 1
4 5 0
5 6 9
8 9 1
1 5 9
8 7 7
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
8 8 0
6 2 5
5 1 5
5 2 0
5 7 4
0 8 6
1 9 5
6 3 6
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 31 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 181 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 125 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 138 Giải tư - 5Tr 12
Giải năm - 1Tr 34
Giải sáu - 150K 337
Giải bảy - 40K 2963
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00299 | Thứ tư, Ngày 14/04/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
6 5 4
9 9 3
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
0 7 0
3 7 8
8 0 3
2 8 1
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
7 1 5
3 9 5
2 4 1
7 2 0
6 5 4
8 2 7
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
7 3 4
0 0 7
0 9 1
8 4 9
4 3 0
0 2 9
3 0 1
1 1 1
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 19 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 97 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 108 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 119 Giải tư - 5Tr 1
Giải năm - 1Tr 17
Giải sáu - 150K 249
Giải bảy - 40K 3192
In Vé Dò
Phóng To
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG