Kết quả xổ số điện toán Max 3D - ngày 25/11/2019

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00094 | Thứ hai, Ngày 25/11/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
7 6 6
1 0 7
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
7 0 6
4 3 0
4 4 0
2 2 9
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
9 6 3
1 4 1
3 7 3
5 9 3
1 5 0
2 8 7
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
1 2 1
4 1 9
1 2 3
5 4 7
1 6 5
0 3 1
2 3 5
5 5 5
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 25 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 95 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 442 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 238 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 35
Giải sáu - 150K 312
Giải bảy - 40K 3239
In Vé Dò
Phóng To
Các kỳ xổ số max 3D trước

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00093 | Thứ sáu, Ngày 22/11/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
6 2 1
3 0 9
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
0 2 7
7 4 4
0 1 0
9 6 1
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
5 5 8
1 2 2
0 3 0
4 4 0
6 1 9
1 1 2
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
2 4 8
0 2 1
3 6 6
3 3 4
9 9 5
4 7 6
6 6 6
9 4 9
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 62 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 176 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 122 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 206 Giải tư - 5Tr 20
Giải năm - 1Tr 35
Giải sáu - 150K 292
Giải bảy - 40K 2847
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00092 | Thứ tư, Ngày 20/11/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
4 3 8
6 4 6
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
5 3 6
3 4 1
0 3 9
6 8 2
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
9 9 3
2 4 4
0 8 9
2 3 6
8 0 6
7 2 7
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
1 4 2
2 8 7
5 7 6
8 8 7
3 1 9
9 7 8
9 7 7
9 0 0
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 28 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 72 Giải nhì - 40Tr 5
Giải ba - 210K 71 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 149 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 21
Giải sáu - 150K 221
Giải bảy - 40K 2251
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00091 | Thứ hai, Ngày 18/11/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
3 8 9
2 7 0
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
3 6 7
3 9 1
6 6 1
2 2 1
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
2 8 5
7 1 0
4 0 9
4 6 9
3 2 4
7 2 2
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
8 4 1
3 7 2
6 5 6
1 6 8
1 4 5
1 3 4
9 1 1
0 9 5
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 58 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 82 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 146 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 377 Giải tư - 5Tr 0
Giải năm - 1Tr 16
Giải sáu - 150K 366
Giải bảy - 40K 3136
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00090 | Thứ sáu, Ngày 15/11/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
7 3 4
0 0 3
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
8 4 9
5 9 4
3 2 5
9 1 0
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
1 7 7
4 9 7
7 2 0
4 8 2
3 9 9
1 5 7
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
8 5 7
8 7 3
4 4 4
9 3 9
6 9 5
6 3 4
3 0 9
2 1 0
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 18 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 108 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 125 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 172 Giải tư - 5Tr 8
Giải năm - 1Tr 23
Giải sáu - 150K 287
Giải bảy - 40K 2371
In Vé Dò
Phóng To
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG