Kết quả xổ số điện toán Max 3D - ngày 31/07/2020

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00190 | Thứ sáu, Ngày 31/07/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
6 4 8
8 6 2
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
4 9 0
4 7 2
9 2 0
9 7 4
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
5 2 6
2 8 9
6 4 1
0 1 7
5 1 7
1 4 1
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
2 9 2
5 1 6
2 5 6
4 3 4
3 2 0
1 8 0
6 6 6
1 0 6
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 70 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 69 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 98 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 257 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 40
Giải sáu - 150K 242
Giải bảy - 40K 3090
In Vé Dò
Phóng To
Các kỳ xổ số max 3D trước

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00189 | Thứ tư, Ngày 29/07/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
6 1 1
3 9 5
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
2 1 4
1 2 2
7 4 3
0 7 1
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
7 5 0
0 7 1
0 9 8
7 6 4
0 7 9
5 7 2
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
9 5 9
1 3 4
1 5 7
1 4 5
6 1 1
6 7 0
7 9 3
9 6 3
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 37 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 64 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 100 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 176 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 58
Giải sáu - 150K 237
Giải bảy - 40K 2636
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00188 | Thứ hai, Ngày 27/07/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
2 9 9
9 3 3
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
6 5 7
8 6 8
8 3 3
5 9 5
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
7 9 4
7 8 3
2 9 2
2 8 3
9 9 4
1 6 9
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
3 3 3
9 0 5
9 1 3
8 2 1
3 1 7
7 8 9
6 6 3
2 1 6
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 35 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 86 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 173 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 163 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 26
Giải sáu - 150K 351
Giải bảy - 40K 3829
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00187 | Thứ sáu, Ngày 24/07/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
4 7 7
3 7 0
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
9 9 8
3 1 9
4 1 3
0 6 4
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
7 8 2
1 9 7
8 7 9
9 2 0
5 6 8
3 6 8
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
7 1 0
4 3 4
0 3 0
0 0 1
0 9 1
0 1 2
1 7 9
8 5 5
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 64 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 55 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 175 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 175 Giải tư - 5Tr 0
Giải năm - 1Tr 43
Giải sáu - 150K 389
Giải bảy - 40K 2959
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00186 | Thứ tư, Ngày 22/07/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
2 7 0
0 5 2
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
2 6 6
9 4 1
4 7 7
9 6 3
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
5 6 0
3 8 6
9 7 4
2 1 3
3 4 6
7 7 5
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
2 2 2
7 0 5
2 6 8
9 0 8
2 8 6
6 1 2
2 1 0
2 2 3
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 50 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 95 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 157 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 267 Giải tư - 5Tr 25
Giải năm - 1Tr 50
Giải sáu - 150K 321
Giải bảy - 40K 3479
In Vé Dò
Phóng To
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG