Kết quả xổ số điện toán Max 3D - ngày 02/06/2021

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00320 | Thứ tư, Ngày 02/06/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
1 0 4
5 5 5
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
4 8 1
0 3 8
4 2 1
9 2 2
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
9 6 8
5 4 9
9 9 9
7 6 9
6 6 9
5 2 9
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
5 3 3
0 3 0
2 7 7
2 3 7
9 9 3
9 3 5
3 1 4
9 2 8
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 53 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 567 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 102 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 213 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 8
Giải sáu - 150K 271
Giải bảy - 40K 2973
In Vé Dò
Phóng To
Các kỳ xổ số max 3D trước

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00319 | Thứ hai, Ngày 31/05/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
6 7 8
7 4 3
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
6 6 4
4 4 3
7 3 4
9 0 3
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
4 5 4
7 0 0
6 1 0
7 4 6
7 9 0
2 7 8
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
4 8 5
5 1 3
5 3 1
7 3 2
7 9 3
0 8 7
9 0 9
3 0 4
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 50 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 36 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 95 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 173 Giải tư - 5Tr 12
Giải năm - 1Tr 37
Giải sáu - 150K 487
Giải bảy - 40K 3118
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00318 | Thứ sáu, Ngày 28/05/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
1 0 1
0 4 0
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
7 2 0
2 4 8
2 4 2
4 6 1
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
5 3 0
3 3 6
0 8 2
0 6 0
0 3 7
6 9 6
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
7 3 1
2 2 6
1 8 2
0 8 7
0 6 0
9 5 2
0 3 0
2 9 0
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 37 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 164 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 75 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 165 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 23
Giải sáu - 150K 356
Giải bảy - 40K 2994
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00317 | Thứ tư, Ngày 26/05/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
0 5 5
3 0 4
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
2 4 4
5 4 2
2 5 1
6 6 8
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
3 2 6
7 1 2
6 1 7
0 4 1
0 7 9
0 7 9
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
1 5 8
1 4 7
1 4 5
4 2 2
3 7 7
3 4 9
7 9 3
8 4 0
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 28 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 102 Giải nhì - 40Tr 5
Giải ba - 210K 127 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 186 Giải tư - 5Tr 6
Giải năm - 1Tr 36
Giải sáu - 150K 360
Giải bảy - 40K 3371
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00316 | Thứ hai, Ngày 24/05/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
0 7 4
0 6 9
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
4 9 7
2 7 9
1 8 4
0 1 5
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
7 7 5
9 1 6
1 8 1
1 1 6
1 8 5
5 6 6
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
9 3 7
4 6 2
3 2 9
6 3 7
7 6 0
2 2 8
8 8 9
1 0 3
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 50 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 175 Giải nhì - 40Tr 21
Giải ba - 210K 119 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 626 Giải tư - 5Tr 7
Giải năm - 1Tr 44
Giải sáu - 150K 350
Giải bảy - 40K 3920
In Vé Dò
Phóng To
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG