Kết quả xổ số điện toán Max 3D - ngày 07/06/2021

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00322 | Thứ hai, Ngày 07/06/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
1 1 4
7 5 1
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
7 4 5
6 0 6
1 8 1
9 2 6
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
8 9 1
3 1 9
2 2 2
3 9 1
3 2 9
9 5 3
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
6 5 6
0 2 0
9 2 5
5 2 8
3 0 5
5 2 0
3 8 2
2 8 3
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 59 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 203 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 150 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 176 Giải tư - 5Tr 12
Giải năm - 1Tr 43
Giải sáu - 150K 519
Giải bảy - 40K 4202
In Vé Dò
Phóng To
Các kỳ xổ số max 3D trước

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00321 | Thứ sáu, Ngày 04/06/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
7 6 0
2 3 9
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
9 1 7
3 5 4
0 7 5
8 3 8
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
5 8 7
6 2 0
8 5 3
9 5 5
7 9 6
2 2 9
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
4 0 4
9 8 4
7 9 9
7 5 9
4 4 3
0 3 7
4 1 1
1 5 8
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 44 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 67 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 488 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 113 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 34
Giải sáu - 150K 309
Giải bảy - 40K 2972
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00320 | Thứ tư, Ngày 02/06/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
1 0 4
5 5 5
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
4 8 1
0 3 8
4 2 1
9 2 2
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
9 6 8
5 4 9
9 9 9
7 6 9
6 6 9
5 2 9
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
5 3 3
0 3 0
2 7 7
2 3 7
9 9 3
9 3 5
3 1 4
9 2 8
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 53 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 567 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 102 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 213 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 8
Giải sáu - 150K 271
Giải bảy - 40K 2973
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00319 | Thứ hai, Ngày 31/05/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
6 7 8
7 4 3
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
6 6 4
4 4 3
7 3 4
9 0 3
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
4 5 4
7 0 0
6 1 0
7 4 6
7 9 0
2 7 8
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
4 8 5
5 1 3
5 3 1
7 3 2
7 9 3
0 8 7
9 0 9
3 0 4
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 50 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 36 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 95 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 173 Giải tư - 5Tr 12
Giải năm - 1Tr 37
Giải sáu - 150K 487
Giải bảy - 40K 3118
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00318 | Thứ sáu, Ngày 28/05/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
1 0 1
0 4 0
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
7 2 0
2 4 8
2 4 2
4 6 1
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
5 3 0
3 3 6
0 8 2
0 6 0
0 3 7
6 9 6
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
7 3 1
2 2 6
1 8 2
0 8 7
0 6 0
9 5 2
0 3 0
2 9 0
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 37 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 164 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 75 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 165 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 23
Giải sáu - 150K 356
Giải bảy - 40K 2994
In Vé Dò
Phóng To
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG