Kết quả xổ số điện toán Max 3D - ngày 08/01/2020

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00113 | Thứ tư, Ngày 08/01/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
7 8 0
9 2 5
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
0 5 6
7 5 7
4 1 1
0 4 0
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
4 5 1
3 8 0
3 1 5
2 3 6
6 6 9
2 0 6
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
5 7 3
5 7 3
7 8 0
5 7 8
1 2 0
6 6 7
3 6 6
7 1 9
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 36 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 123 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 131 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 193 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 25
Giải sáu - 150K 198
Giải bảy - 40K 2693
In Vé Dò
Phóng To
Các kỳ xổ số max 3D trước

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00112 | Thứ hai, Ngày 06/01/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
9 3 2
4 5 2
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
7 4 6
1 8 4
9 3 2
4 7 8
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
2 6 8
9 5 3
3 4 3
9 9 3
0 7 3
9 2 7
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
4 2 3
8 0 3
6 6 0
2 7 1
5 7 7
7 8 3
9 2 5
7 8 7
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 40 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 71 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 225 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 187 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 19
Giải sáu - 150K 309
Giải bảy - 40K 3016
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00111 | Thứ sáu, Ngày 03/01/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
8 6 0
2 0 8
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
2 4 0
2 1 0
2 9 6
0 4 8
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
7 2 7
8 7 0
0 4 0
0 5 9
0 5 9
6 2 7
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
8 5 2
7 2 0
0 7 6
9 6 6
8 3 7
5 8 8
9 8 0
7 7 4
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 34 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 66 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 99 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 102 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 15
Giải sáu - 150K 198
Giải bảy - 40K 2168
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00110 | Thứ tư, Ngày 01/01/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
1 4 4
5 5 8
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
1 4 4
1 7 6
0 7 3
0 7 0
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
6 0 8
1 0 0
4 3 9
0 4 6
8 9 4
1 1 6
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
8 6 1
3 6 5
3 8 0
1 1 7
3 3 5
1 9 9
3 3 0
2 0 4
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 96 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 57 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 148 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 130 Giải tư - 5Tr 1
Giải năm - 1Tr 35
Giải sáu - 150K 253
Giải bảy - 40K 2190
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00109 | Thứ hai, Ngày 30/12/2019
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
0 5 5
5 2 6
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
8 5 2
1 7 3
6 8 2
2 1 0
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
1 5 8
8 7 1
8 7 0
3 3 0
2 7 3
0 7 4
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
8 1 2
8 5 1
9 2 9
5 7 4
2 9 3
3 2 9
2 4 8
5 9 4
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 36 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 70 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 185 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 156 Giải tư - 5Tr 1
Giải năm - 1Tr 25
Giải sáu - 150K 351
Giải bảy - 40K 3026
In Vé Dò
Phóng To
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG