Kết quả xổ số điện toán Max 3D - ngày 09/10/2020

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00220 | Thứ sáu, Ngày 09/10/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
7 0 4
6 1 6
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
7 3 6
9 6 0
0 9 0
6 1 5
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
6 2 2
8 6 9
4 3 9
2 0 8
3 5 6
8 2 4
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
9 8 0
2 5 5
7 1 4
3 1 0
3 2 1
7 7 3
1 2 1
9 1 0
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 59 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 49 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 138 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 251 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 27
Giải sáu - 150K 243
Giải bảy - 40K 3098
In Vé Dò
Phóng To
Các kỳ xổ số max 3D trước

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00219 | Thứ tư, Ngày 07/10/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
9 5 4
5 9 8
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
0 1 5
5 4 9
1 3 8
0 7 2
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
1 0 7
5 1 5
3 7 8
1 9 2
2 8 5
6 7 1
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
9 1 2
1 9 5
2 9 8
9 0 4
2 4 1
1 7 8
7 2 5
7 9 9
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 25 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 72 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 110 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 110 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 18
Giải sáu - 150K 281
Giải bảy - 40K 2804
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00218 | Thứ hai, Ngày 05/10/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
9 6 6
9 6 4
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
2 4 1
5 9 5
2 9 3
2 9 3
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
1 3 2
8 5 6
7 4 6
6 7 4
7 0 3
4 6 4
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
2 7 7
3 3 0
6 9 2
9 8 2
2 2 5
7 7 9
9 6 6
8 1 8
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 45 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 80 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 146 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 241 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 42
Giải sáu - 150K 420
Giải bảy - 40K 3800
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00217 | Thứ sáu, Ngày 02/10/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
6 9 6
9 5 5
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
0 7 5
0 4 1
1 9 1
9 4 3
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
6 8 1
3 6 8
8 0 1
8 5 4
1 8 4
5 2 3
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
3 4 7
6 1 6
9 4 0
4 6 3
3 5 2
4 9 8
1 3 5
1 9 8
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 29 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 52 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 136 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 241 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 40
Giải sáu - 150K 343
Giải bảy - 40K 2953
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00216 | Thứ tư, Ngày 30/09/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
7 4 5
0 6 6
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
9 7 3
3 8 0
8 6 2
0 8 8
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
6 8 3
5 5 3
2 4 5
1 9 0
7 6 2
8 8 2
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
8 1 2
7 9 6
1 2 3
3 6 5
2 3 6
6 0 6
3 9 0
6 1 1
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 80 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 67 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 90 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 177 Giải tư - 5Tr 6
Giải năm - 1Tr 24
Giải sáu - 150K 240
Giải bảy - 40K 2884
In Vé Dò
Phóng To
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG