Kết quả xổ số điện toán Max 3D - ngày 11/01/2021

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00260 | Thứ hai, Ngày 11/01/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
1 6 0
8 6 8
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
2 8 2
5 6 0
2 6 3
7 2 1
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
3 2 1
3 7 3
4 1 2
6 9 7
1 4 7
3 1 1
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
2 7 8
9 6 0
2 2 9
5 9 3
0 8 2
3 1 9
6 5 7
0 4 2
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 96 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 102 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 165 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 181 Giải tư - 5Tr 6
Giải năm - 1Tr 50
Giải sáu - 150K 582
Giải bảy - 40K 4178
In Vé Dò
Phóng To
Các kỳ xổ số max 3D trước

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00259 | Thứ sáu, Ngày 08/01/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
8 4 1
6 3 1
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
7 4 0
4 5 0
9 4 0
9 9 3
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
5 5 7
8 3 8
2 4 1
3 4 0
4 4 1
7 6 5
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
8 0 6
2 9 6
2 4 9
8 3 5
0 5 6
5 8 9
3 9 7
9 1 2
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 25 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 62 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 100 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 136 Giải tư - 5Tr 8
Giải năm - 1Tr 25
Giải sáu - 150K 292
Giải bảy - 40K 3107
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00258 | Thứ tư, Ngày 06/01/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
1 9 3
4 2 7
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
5 1 3
6 0 2
2 9 4
2 6 1
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
2 2 1
5 9 1
5 7 1
5 0 3
8 7 8
0 7 0
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
7 9 2
8 7 8
6 9 6
3 1 3
4 2 1
2 3 9
6 4 8
7 3 6
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 29 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 87 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 69 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 155 Giải tư - 5Tr 6
Giải năm - 1Tr 22
Giải sáu - 150K 298
Giải bảy - 40K 3081
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00257 | Thứ hai, Ngày 04/01/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
7 3 0
1 3 0
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
0 6 4
6 4 3
2 9 7
0 8 3
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
3 5 8
5 8 7
3 3 7
8 9 3
9 1 2
4 9 3
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
6 6 1
2 1 9
2 5 2
1 4 5
3 7 4
6 8 8
7 4 8
5 2 5
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 48 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 70 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 150 Giải ba - 10Tr 6
Giải tư - 100K 185 Giải tư - 5Tr 11
Giải năm - 1Tr 60
Giải sáu - 150K 459
Giải bảy - 40K 4238
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00256 | Thứ sáu, Ngày 01/01/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
2 0 0
7 9 4
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
4 0 3
0 0 6
9 3 3
3 7 1
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
8 5 3
2 4 9
3 8 9
1 1 3
8 3 4
8 6 1
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
0 0 1
6 4 0
7 2 1
4 2 3
0 2 8
9 8 0
7 3 2
8 1 8
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 22 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 107 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 120 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 207 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 20
Giải sáu - 150K 212
Giải bảy - 40K 2472
In Vé Dò
Phóng To
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG