Kết quả xổ số điện toán Max 3D - ngày 15/02/2021

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00274 | Thứ hai, Ngày 15/02/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
0 9 5
1 6 6
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
2 6 9
5 5 9
8 7 8
5 3 8
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
4 8 2
0 2 1
6 2 7
6 5 2
5 0 7
8 2 9
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
2 2 3
1 9 2
6 4 1
5 9 4
3 1 7
4 4 1
3 0 9
3 9 8
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 29 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 94 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 161 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 210 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 52
Giải sáu - 150K 376
Giải bảy - 40K 4235
In Vé Dò
Phóng To
Các kỳ xổ số max 3D trước

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00273 | Thứ tư, Ngày 10/02/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
6 6 4
4 4 6
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
9 3 3
4 8 2
7 4 0
2 2 4
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
7 0 6
1 6 0
2 2 2
9 7 9
8 5 4
1 6 8
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
7 4 1
9 1 0
0 3 9
8 4 5
3 5 3
6 4 7
2 4 5
9 6 2
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 34 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 51 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 172 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 222 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 31
Giải sáu - 150K 237
Giải bảy - 40K 2931
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00272 | Thứ hai, Ngày 08/02/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
0 5 2
6 8 2
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
6 1 0
9 5 9
7 3 7
4 5 3
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
9 3 6
8 2 2
4 3 2
5 7 0
3 9 6
8 9 3
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
2 5 4
3 7 7
9 4 2
6 7 9
9 3 5
7 1 1
6 5 8
5 4 8
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 80 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 123 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 72 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 273 Giải tư - 5Tr 1
Giải năm - 1Tr 30
Giải sáu - 150K 494
Giải bảy - 40K 4322
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00271 | Thứ sáu, Ngày 05/02/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
2 2 6
4 9 1
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
1 6 3
7 1 3
1 2 7
5 1 6
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
8 1 1
4 4 6
9 6 6
7 1 9
2 0 5
2 0 1
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
9 2 4
1 3 9
3 8 6
3 4 7
6 3 7
4 2 1
5 2 6
9 0 0
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 20 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 81 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 93 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 233 Giải tư - 5Tr 1
Giải năm - 1Tr 12
Giải sáu - 150K 325
Giải bảy - 40K 3189
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00270 | Thứ tư, Ngày 03/02/2021
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
8 6 2
8 6 9
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
4 5 8
6 6 2
1 3 5
0 1 8
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
3 9 1
9 4 6
2 2 3
7 8 8
4 9 1
0 5 8
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
3 0 6
6 6 1
5 2 8
7 0 5
7 7 0
3 1 8
0 6 7
9 1 6
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 13 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 132 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 133 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 255 Giải tư - 5Tr 33
Giải năm - 1Tr 57
Giải sáu - 150K 363
Giải bảy - 40K 3085
In Vé Dò
Phóng To
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG