Kết quả xổ số điện toán Max 3D - ngày 29/06/2020

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00176 | Thứ hai, Ngày 29/06/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
5 2 4
1 9 0
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
4 1 8
2 3 9
6 7 0
3 3 2
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
3 3 2
4 9 9
9 0 7
8 5 2
6 3 7
9 3 4
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
7 4 4
8 0 9
4 1 6
4 5 0
6 3 0
1 1 7
6 8 2
5 1 9
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 35 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 102 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 145 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 182 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 30
Giải sáu - 150K 378
Giải bảy - 40K 3446
In Vé Dò
Phóng To
Các kỳ xổ số max 3D trước

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00175 | Thứ sáu, Ngày 26/06/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
3 9 4
6 8 4
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
0 4 1
3 3 1
7 0 7
0 8 4
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
1 1 2
5 8 9
7 4 2
3 2 3
6 8 9
0 2 8
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
0 3 5
7 4 5
4 8 7
4 6 0
2 0 1
4 3 9
8 3 3
9 1 6
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 23 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 99 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 190 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 331 Giải tư - 5Tr 9
Giải năm - 1Tr 49
Giải sáu - 150K 326
Giải bảy - 40K 2935
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00174 | Thứ tư, Ngày 24/06/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
9 5 6
5 1 0
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
5 8 9
3 7 5
3 7 7
3 7 9
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
5 5 6
7 4 2
4 3 1
7 6 5
3 0 4
9 2 5
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
0 2 6
8 3 5
6 3 7
0 0 4
0 8 8
7 9 4
4 9 9
8 4 8
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 61 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 153 Giải nhì - 40Tr 7
Giải ba - 210K 204 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 149 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 31
Giải sáu - 150K 378
Giải bảy - 40K 3042
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00173 | Thứ hai, Ngày 22/06/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
2 8 9
8 7 5
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
0 3 6
2 0 7
5 5 1
8 9 8
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
2 8 6
8 4 9
8 7 1
6 7 0
2 3 5
8 2 7
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
4 5 6
0 1 9
7 8 2
2 4 5
5 4 0
7 6 4
4 2 9
1 5 7
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 47 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 77 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 163 Giải ba - 10Tr 7
Giải tư - 100K 432 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 45
Giải sáu - 150K 454
Giải bảy - 40K 3989
In Vé Dò
Phóng To

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00172 | Thứ sáu, Ngày 19/06/2020
MAX 3D SỐ QUAY THƯỞNG MAX 3D+
Giải nhất
1Tr
8 5 2
2 1 2
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
3 2 4
6 1 0
0 8 5
2 4 6
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
7 8 4
2 5 2
0 2 2
3 9 1
8 8 9
8 8 9
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
4 4 5
3 7 0
1 2 9
5 9 6
8 5 7
6 7 3
7 0 4
9 4 3
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm 1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu 150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy 40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 37 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 94 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 220 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 149 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 32
Giải sáu - 150K 366
Giải bảy - 40K 2668
In Vé Dò
Phóng To
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 1900 6131 - Hotline: 090 999 0007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG